Blogg

Nya intäktsflöden när företag får betalt för flexibilitet

26 november 2020, 12:09

Data center

Målet om en klimatneutralt samhälle når vi genom en omfattande elektrifiering av i stort sett samtliga samhällssektorer. Det är goda nyheter för den som har möjlighet att vara mer flexibel med sin elanvändning. För Fortum Spring är målet att erbjuda lösningar så att fler företag ska kunna få betalt för just flexibilitet.

Klimatomställningen leder till ett kraftigt ökat behov av el. Räknar vi med den indirekta elektrifieringen som vätgas och andra e-bränslen ökar behovet från dagens 140 till nära 240 TWh de kommande 25 åren. Kombinerat med en växande andel väderberoende kraftproduktion står vi inför nya utmaningar för både användare och system. Det handlar om behovet av snabbare reglering för att hålla elsystemet i balans trots de variationer i produktion som uppstår med väderberoende produktion. Det handlar även om att kunna möta de effekttoppar som uppstår under höglasttimmar och där det kan vara både nät och produktion som utgör flaskhalsen. En del av lösningen finns glädjande nog redan på plats. Det handlar om att ta tillvara på den flexibilitet som redan finns ute i fastigheter och industriverksamheter, vilket sker antingen genom att minska eller flytta sin användning under kortare perioder.

Stefan Bergsten som arbetar med Fortum Spring berättar att Svenska Kraftnät under 2019 beslutade att öppna upp en ny marknadsplats för handel med flexibilitet, ett beslut som Fortum välkomnar.

– På den nya marknadsplatsen handlar det alltså inte om att sälja elen som sådan, utan att sälja möjligheten att öka eller minska sin egen användning vid behov. När många användare minskar eller flyttar på sin användning en kortare period blir den sammanlagda effekten så stor att den hjälper till att hantera situationer där effektbrist annars skulle kunna uppstå.

Goda affärsmöjligheter

Att sätta ett värde på effekten skapar intressanta affärsmöjligheter för företag som har naturliga energilager i sin verksamhet och Stefan Bergsten menar att det finns ett stort utbud av potentiella tillämpningar framöver.

– Vi kan se att industrier kan erbjuda flexibilitet genom att optimera sina industriprocesser; elbilar kan ladda lite långsammare och kommersiella fastigheter kan reglera sina kyl- och värmesystem för att få in extra pengar. I regel handlar det om system där regleringen blir så pass kortvarig att den inte ens märks. Men för elsystemet kan det ha en stor positiv effekt.

Fortum Springs första projekt var i Finland 2016 och där kopplades en styrenhet mot varmvattenberedaren i tusentals olika privathushåll. Med hjälp av smart mjukvara aggregerades sedan effekt genom att utnyttja varmvattenberedarnas förmåga att hålla värmen och helt enkelt stänga av dem under begränsade perioder. Den effektminskningen såldes sedan på marknaden som en enhet.

– Aggregering av mindre laster var intressant och nydanande, men för att kunna få ekonomi i mindre laster behövde vi gå en annan väg så vi utvecklade en cloud to cloud-lösning så att man varken behöver hårdvara eller installatör för att kunna ansluta flera olika typer av laster. En sådan last kan till exempel vara elbilar som vid aggregering kommer göra en stor nytta för elsystemet.

Brygga till marknaden

Fortum Spring vill vara en brygga mellan företagskunderna och Svenska Kraftnät på denna nya marknad. Genom att implementera mätning och mjukvara kan leveransen ske per automatik enligt en shared revenue-modell.

– Dagligen prognosticeras hur mycket kapacitet man kan tänkas sälja och lägger ett bud till Svenska Kraftnät. Sedan ser våra egenutvecklade algoritmer till att kapaciteten levereras enligt avtal. Den här typen av flexibilitetsmarknad finns i Europa, och jag tror att behovet bara kommer att öka i framtiden, säger Stefan Bergsten.

Stort intresse bland svenska bolag

Rikard Dagerbäck är ansvarig för Fortums större företagskunder i Sverige. Han ser ett stort och växande intresse för flexibilitetslösningarna, såväl hos industrier som fastighetsbolag..

– Ett konkret samarbete jag kan berätta om är det med internetleverantören Bahnhof. Genom att använda energilagret i en av sina serverhallar som virtuellt kraftverk kan bolaget sälja 0,3 MW kapacitet i balanskraft till elsystemet. I verksamheten handlar det om en effektminskning som sker på millisekunder när deras batteri, som redan finns där för att överbrygga eventuella strömavbrott, går in .

– Allt som har en viss tröghet går bra att utnyttja, säger Rikard Dagerbäck. Temperatur är ett bra exempel. Om du stänger av element eller kylrum i ett par minuter gör det ingen egentlig skillnad för verksamheten. Våra kunder måste helt enkelt fundera på vilken typ av flexibilitet de har och hur mycket man kan avvara utan att störa sin egen produktion.

Lönsamhet och samhällsnytta

Rikard Dagerbäck menar att många små åtgärder i de interna energisystemen i längden kan skapa årliga intäkter på hundratusentals kronor – samtidigt som man bidrar till konkret samhällsnytta på köpet.

– Det finns absolut stora summor att hämta om man kommer upp i megawatt-nivåer. Det krävs inte heller någon egentlig investering eftersom vi ansluter oss via kundens molnbaserade system eller via egenutvecklad hårdvara. Därefter fjärrstyr vi enheterna med vår programvara. Som kund kan du fortsätta verksamheten som vanligt eftersom vi sköter all kontakt med Svenska Kraftnät. Du behöver bara invänta de nya intäkterna, avslutar Rikard Dagerbäck.

Läs mer om Fortum Spring