Blogg

Ert företag kan spara tid och miljö med Samfakturering

Man som håller papper

Att administrera fakturor är inte det roligaste man kan göra under sin arbetsvecka. Så varför göra det värre än vad det är? Med vår tjänst Samfakturering sparar ni på både tid och miljö.

Enligt en undersökning som Marginalen Bank har gjort lägger företag närmare 44 timmar i månaden på administration och ekonomi. Många företag lägger alltså mer än en arbetsvecka per månad bara på att hantera fakturor och annan administration, vilket flera företag upplever hindrar deras möjlighet till tillväxt och utveckling. Samtidigt visar analyser att kostnaden för ett företag att hantera en faktura kan vara så hög som 200-700 kronor per faktura, beroende på hur företagets interna processer ser ut.

Att halvera sina fakturor är också positivt för vårt klimat. Vi minskar antalet papper som skickas ut och därmed också antalet transporter. Det finns alltså stora fördelar med att välja Samfakturering.

Vad innebär Samfakturering?

I normala fall får ni som företag en faktura från er elhandlare och en från er nätägare. På fakturan från er elhandlare hittar ni kostnader för den el ni faktiskt har förbrukar. På fakturan från er nätägare hittar ni elnätskostanden och elskatter. Det vi gör är att hämta information från er nätägare och lägger på den på vår faktura så att allt är samlat. Ni får en lättare översikt över hela er elkostnad och ni minskar ert administrativa arbete.

 

Gör en insats för miljön

Att byta från pappersfaktura till en digital e-postfaktura är ett lite men viktigt steg mot en renare värld.

Byt till e-postfaktura här

Låt oss ringa upp dig så berättar vi mer