Blogg

Kom igång med nya Fortum Online - En steg-för-steg guide

07 februari 2024, 08:39

Fortum Online är en digital tjänst för alla våra företagskunder. Den hjälper er att få en överblick över er elförbrukning och era elkostnader. För att ni enkelt ska komma igång med vrktyget har vi satt ihop en steg-för-steg guide med alla verktyg. 

Innehåll: 

Steg 1: Skapa konto och logga in 

Steg 2: Välj anläggning

Steg 3: Följ företagets elförbrukning

Steg 4: Se företagets elkostnader

Steg 5: Se företagets fakturor

Steg 6: Se ert elavtal och tilläggstjänster

Steg 7: Ändra era kontaktuppgifter och användarinställningar

Steg 8: Hantera aviseringar

Steg 9: Skapa rapporter

Steg 10: Boka energirådgivning

 

Steg 1: Skapa ett konto och logga in 

För att logga in i den nya versionen av Fortum Online kan ni som har gamla inloggningsuppgifter använda samma som i den tidigare portalen. Om ni saknar inloggningsuppgifter klickar ni på Skapa konto. Allt man behöver för att skapa ett konto är sitt organisationsnummer och kundnummer som man vanligtvis hittar på sin senaste faktura. När ni har skapat kontot uppger ni bara mejl och lösenord och klickar sedan på Logga in.

 

Steg 2: Välj anläggning

Högst upp på sidan kan ni välja vilken adress ni vill titta på och sedan välja en specifik anläggning på den adressen. Den nya versionen är anpassad till upp till 5 anläggningar totalt.

Steg 3: Följ företagets elörbrukning

När ni valt anläggning kan ni under rubriken Förbrukning se en sammanfattning av företagets elförbrukning. 

I den första grafen kan ni se en sammanfattning av den valda anläggningens elförbrukning där de gröna staplarna visar faktisk elförbrukning och de blå visar en prognos framåt. Detta kan ni se per år, månad och dag. 

En helt ny funktion som har varit efterfrågad av många användare och som nu finns tillgänglig för de anläggningar som har timmätning, är värmekartan som visar den genomsnittliga elförbrukningen per timme. Den mörkare färgen visar vilka timmar ni har högre elförbrukning och den ljusa färgen visar vilka timmar ni har läågre elförbrukning. Värmekartan baserast på data av er gomsnittliga elförbrukning de senaste 30 dagarna.

I grafen Jämförelse av årlig elförbrukning får ni en enkel överblick på er elförbrukning jämfört med tidigare perioder. Ni kan se per år, månad och kvartal. 

Steg 4: Se företagets elkostnader

Under Kostnadsfliken ser ni en sammanfattning över era elkostnader. Den första grafen har ni tillgång till när ni uppgraderar till Fortum Online Pro.  De gröna staplarna visar er historiska elkostnad per månad och de mörkblåa staplarna ger en prognos på framtida elkostnader som är baserad på er historiska data.

Resterande information under Kostnadsfilken ingår i gratisversionen av Fortum Online, vilket innebär att alla företagskunder har tillgång till det.

I grafen Kostnadsfördelning visas elkostnaderna för er senaste faktrua och vilken betalningsstatus den har. 

Ni kan även se en graf över det aktuella spotpriset på marknaden. Den här grafen är bra att kombinera med värmekartan från Förbrukningsfliken om ni vill optimera er elförbrukningen till de timmarna med lägre kostnad. Ni kan se grafen per dag, månad och år. 

Ni kan också se ert aktuella elpris som inkluderar påslag och andra avgifter. 

Likt er elförbrukning, kan ni också jämföra era årliga kostnader, år för år. Ni kan välja att se helår, månad- och kvartalsbasis. 

Steg 5: Se alla företgets fakturor

Under menyvalet Fakturor får ni en bra överblick på era fakturor. 

Här får ni återigen en kostnadsfördelning över den senaste fakturan men ni får också mer information såsom fakturanummer och anläggningsid. 

Självklart kan ni också se alla företagets fakturor i en lista och alla kan enkelt laddas ner i PDF under rubriken “hämta”. Ni kan enkelt söka på adress eller anläggningsnummer för underlättning. Listan ger också en bra överblick på vilka fakturor som är betalda och vilka som är obetalda under rubriken “status”.

Steg 6: Se ert elavtal och tilläggstjänster

Avtal och tjänster är en annan efterlängtad funktion där ni får en helhetsbild över ert företags aktiva elavtal. Där kan ni läsa mer om ert elavtal och se vilka mätare ni har. 

Ni kan också se vilka tilläggstjänster som är aktiva och läsa mer om dem. En ny funktion är att ni även kan lägga till de tilläggstjänster som ni inte har. Det gör ni med några enkla knapptryck. Det är här ni kan uppgradera till Fortum Online Pro för att ta del av alla funktioner och verktyg. 

 

Steg 7: Ändra era kontaktuppgifter och inställningar

Om ni klickar på er ikon uppe i högra hörnet, och går till inställningar så hittar ni ert förtagets kontaktuppgifter.

Här kan ni ändra företagets huvudsakliga kontaktuppgifter såsom företagets telefonnummer och e-postadress. Men ni kan också redigera era personliga användarinställningar. Det är bra att vi har era korrekta kontaktuppgifter så att vi snabbt kan informera om ert elavtal. Därför är det bra att se över dem med jämna mellanrum och se till att de är uppdaterade. 

 

Följande funktioner är tillgängliga när ni uppgraderar till Fortum Online Pro - vilket ni enkelt kan göra under Avtal och tjänster i menyn. 

Steg 8: Hantera aviseringar

Under fliken Verktyg hittar ni först Hantera Aviseringar. Här kan ni ställa in att få notifikationer via email och sms när er elförbrukning avviker från ert normala mönster. Ni väljer hur många procent högre och lägre än förväntat som ni vill få meddelanden. Det här är en jättebra funktion för att snabbt upptäcka om exempelvis en maskin går sönder eller att man har lämnat ventilationen på i onödan. Detta hjälper er att hålla er elförbrukning på en stabil nivå. 

Steg 9: Skapa rapporter

Under verktyg hittar ni även Skapa rapporter som är starkt kopplade till förbrukning- och kostnadsflikarna. Skapa rapporter har utvecklats för att ni enkelt ska kunna få sammanställningar i Excelformat.  Här får ni en gedigen överblick över era elkostnader och elförbrukning per månad under den valda perioden i Excelformat vilket underlättar för hantering och budgetering. Alla era tidigare rapporter sparas i en lista och kan hämtas ner på nytt vid behov. 

 

Steg 10: Boka energirådgivning

Den sista fliken är Boka energirådgivning. Här kan ni enkelt boka er årliga energirådgivning som ingår i Fortum Online Pro. Allt ni behöver göra är att fylla i formuläret så återkopplar Termoenergi så snart som möjligt för att boka er rådgivning. Det här är ett jättebra steg på vägen för att ni ska bli ännu mer energieffektiva och sänka era elkostnader. 

Logga in på Fortum Online här      

 

Uppgradera till Fortum Online Pro

Med Fortum Online Pro öppnas en hel värld med analyser och rapporter. Ni kan verkligen gå på djupet i er elförbrukning. Utöver de rapporter som finns i Bas-versionen av Fortum Online, får ni även tillgång till kostnadsrapporter och analyser, möjligheten att aktivera notifikationer vid avikande elförbruknig, samt 2 timmar energirådgivning.  Nu uppgraderar enkelt till Fortum Online Pro inne i verktyget. 

Logga in för att uppgradera