Blogg

Värmland städades av över 500 ungdomar – ett steg mot ett renare Sverige

26 oktober 2018, 14:28

Älvstädning i Karlstad 2018

Nedskräpningen hotar vår natur, men också vår hälsa och våra djur. För att göra något åt saken arrangerar Fortum tillsammans med miljöorganisationen Städa Sverige den stora Älvstädningen, ett miljösamarbete som i år avslutades längs Klarälven och Gullspångsälven i Värmland.

Nedskräpningen är ett stort problem för Sverige. Dels är det ett hot mot vår natur när vi slänger förpackningar, plastkassar, kläder och många andra produkter. Dels är det ett hot mot vår hälsa, när giftiga ämnen släpps ut i naturen. Mikroplaster sprids genom fisk och skaldjur till maten vi äter - varje dag. Dessutom leder nedskräpningen till att fisk och fågel skadas och dör, våra ytor smutsas ner och våra redan begränsade resurser överutnyttjas. Ändå slängs nästan 9000 ton skräp i naturen varje år.

Förr var nedskräpning inte bara ett problem – det var uppmuntrat. I TV-inslag på 1960-talet fick svenskarna lära sig att man skulle sänka sopor till havsbotten med hjälp av stenar. Soporna skulle sjunka till botten och ”försvinna”.

Viktigt för Fortum att ta ansvar
Skräpet i vår natur försvinner naturligtvis inte om ingen gör något åt det. För Fortum som dagligen arbetar med vattenproduktion är det viktigt med en ren natur och vattenmiljö längs älvarna där kraftverken finns.

Sedan fem år tillbaka anordnar miljöorganisationen Städa Sverige tillsammans med Fortum därför den stora Älvstädningen, där tusentals ungdomar från idrottsklubbar runtom i Sverige är med och plockar skräp längs våra älvstränder och i vattnen. Sedan starten 2013 har allt som allt över 10 000 ungdomar rensat bort 177 ton skräp från älvstränderna.

- Jag hoppas att vi framöver kommer se hur volymerna minskar allteftersom gammalt skräp tas bort och nytt skräps slängs på återvinningscentralerna istället för längs älvstranden. Genom vårt samarbete med Städa Sverige får tusentals ungdomar möjlighet att vara med och göra en insats för sin närmiljö, samtidigt som de tjänar pengar åt sin idrottsförening. Den kunskap de får genom utbildningen, som också är en del av samarbetet, tar de med sig hem till familj och vänner, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.

Viktiga insatser från ungdomar i Värmland
Efter Ljusnan och Dalälven var det Klarälvens och Gullspångsälvens tur att städas. I och längs med Klarälven och Gullspångsälven plockades skräp av över 500 ungdomar. Dykarföreningen Karlstad DK dök i centrala Karlstad och fiskade upp vägskyltar, cyklar i mängder, plastförpackningar, en dator och en kassettspelare.

- Det är så kul att få se allt man fiskar upp och det var helt klart sommarens mest meningsfulla helg. Vi är glada över att hjälpa till och göra något bra för naturen, säger Ola Telby från Karlstad Dykarklubb.

Fler samlade krafter behövs
Årets Älvstädning var en stor framgång och det plockades hela tretton ton mer skräp än under förra året. På en del sträckor, som städats årligen, har mängden nytillkommande skräp minskat kraftigt, men på andra sträckor är mängden nytt skräp som tillkommit sedan förra året alarmerande hög. Även om hållbarhet borde vara en självklarhet släpar samhällsattityderna efter.

- Trots att de negativa effekterna av skräp i naturen är välkända fortsätter tyvärr nedskräpningen. Vi är stolta över vår och Fortums gemensamma Älvstädning, eftersom den verkligen ger effekt. När andra pratar, arbetar idrottsungdomar för att tillsammans nå gemensamma mål - samtidigt som de lär sig att inte själva skräpa ned, säger Mats Wesslén, vd för Städa Sverige.