Tack för att du har Miljöpaketet!

Tack vare dig och det faktum att du har vårt Miljöpaket så har vi kommit ännu närmare målet att minska nedskräpning i Sverige med 50 % till 2025. För varje kund som har Miljöpaketet bidrar vi nämligen med 100 kronor per år till Håll Sverige Rent, hittills har det blivit 22,6 miljoner kronor som förhindrat nedskräpning i städer, natur och hav.

Tack, hjälte!

Hur har då pengarna använts?

Håll Sverige rent-dagen

Den 19 september 2020 var det dags för Håll Sverige Rent-dagen. Då plockades skräp från norr till söder av gammal som ung! Över 80 000 skräpplockare var anmälda och tillsammans plockade deltagarna 11 900 påsar fulla med skräp. Var du med?

Här kan du se vilka föreningar, företag, förskolor, skolor, organisationer och privatpersoner som plockat flest påsar skräp

Kusträddarna 

I maj 2021 var 55 000 Kusträddare engagerade i att städa Sveriges kuster, en påse i taget. Deltagarna fick välja en plats där de kunde och ville städa upp. En kuststräcka vid havet, en strand, klippa eller vid en insjö. En plats där skräp på land riskerar att hamna i vattnet. Cirka 28 000 påsar med skräp plockades upp längs våra kustremsor, istället för att spolas ut till havs.

Läs mer om Kusträddarna här och anmäld dig till årets skräpplockning.

Var med du också!

Fortums kunder som valt Miljöpaketet möjliggör för Håll Sverige Rent att kunna genomföra dessa aktiviteter där vi tillsammans med hela Sverige plockar skräp i natur, städer och hav. Skräpplockaraktiviteterna är framförallt en ögonöppnare och ett forum för attityd-och beteendeförändring, snarare än en städaktivitet. Vi vet att de som följer med ut på en skräpplockning är mindre benägna att själva skräpa ner i fortsättningen.

Förutom att bidra till ett skräpfritt Sverige finns det fler fördelar med Miljöpaketet. El från 100 % förnybara energikällor samt kostnadsfri energirådgivning ingår också. Bra både för miljön och plånboken.

Var med du också! Skaffa Miljöpaketet om du inte redan har det.

Skog med landsväg

Tillsammans för en renare värld

Miljöpaketet

Tilläggstjänst

  • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
  • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
  • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt

Läs mer om Miljöpaketet
Certifiering: