Miljöpaketet är bra både för din plånbok och för miljön

Vintrig skog

I Miljöpaketet ingår professionell energirådgivning per år för din bostad eller ditt fritidsboende? Utnyttja möjligheten att få professionell rådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt och miljövänligt sätt.

När du vill utnyttja energirådgivningen så kan du boka genom att logga in i Mitt Fortum och välja "Boka din energirådgivning". Därefter följer du instruktionerna. En av våra duktiga energiexperter ringer därefter upp dig på den bokade tiden och tillsammans går ni igenom hur du och ditt hushåll använder el och vilka eventuella energibovar du har i hemmet. Vi vill att du ska kunna spara både energi och pengar efter samtalet genom att använda elen på ett smartare sätt.

Energirådgivning för både lägenhet och villa
När det sedan är dags för själva energirådgivningen brukar samtalet utgå från dina frågeställningar. Det är både för dig som bor i lägenhet och för dig som bor i villa som hör av sig och vill ha energirådgivning.

- Bor man i lägenhet så är det som regel inte lika uppenbart hur mycket el man använder och ofta är elräkningen ungefär på samma belopp varje gång den kommer. Men jag tycker att det ändå är relevant att se över sin elanvändning både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv, säger Fredrik Holmqvist, energirådgivare hos Fortum.

När det gäller villaägare handlar energirådgivningen ofta om att få det värmesystem man har att fungera optimalt och hur man kan använda elen på ett smart och effektivt sätt.

- Villakunder har givetvis större möjligheter att genomföra åtgärder som påverkar ekonomin och miljön. Men jag säger aldrig till kunderna att dra ned på värmecomforten inomhus, som regel finns det annat man kan göra, menar Fredrik.

Hur stor besparingen blir varierar
Hur mycket man kan sänka sin elkostnad genom energirådgivning? Enligt Fredrik så går det inte att säga en generell nivå. Besparingarna är individuella beroende på vad man har för förutsättningar. Det är mycket som påverkar, t ex storleken på boendet, antal boende i hushållet, vilket uppvärmningssystem man har med mera. Rent generellt kan man säga att 60 % av energiåtgången är uppvärmning, 20 % är varmvatten och 20 % är hushållsel.

- Den största besparingen finna att göra när en kund har eluppvärmning medan användningen av hushållselen oftast är svårast att effektivisera. Hur man använder hushållsel hänger ofta ihop med vilka vanor man har, och vanor kan vara svåra att bryta, menar Fredrik.

Kallare årstid ger ofta högre elräkning
Efterfrågan på energirådgivningen ökar varje år på hösten när det börjar bli kallt, det gäller både för boende i villa- och lägenhet. Många reagerar på att elräkningen blir dyrare och sätter det inte alltid i samband med att elen som regel blir dyrare när det blir kallare ute och att man samtidigt börjar använda mer el i hushållet.

- Minnet är kort och man kommer inte ihåg de kalla vintrar som har varit tidigare och hur mycket el som gick åt då. Det är inte ovanligt att kunden säger att så här dyrt, eller så här stor elanvändning har det aldrig varit förut! Då brukar jag tipsa kunden om att logga in på sina egna sidor på Mitt Fortum i appen eller på webben. Här kan kunden se sin elanvändning bakåt i tiden och jämföra månad för månad, säger Fredrik.

Fredrik berättar att det också är vanligt att kunden jämför sin elanvändning och sin elkostnad med grannen och undrar hur kostnaderna kan bli så olika trots att de bor i likadana hus på samma gata. Det går även att jämföra din elanvändning med liknande hushåll, i Mitt Fortum.

- Ofta är det som att jämföra äpplen och päron, menar Fredrik. Det kan bero på så många olika saker, som t ex att den ena har ett elavtal med rörligt elpris som följer prissvängningarna på elbörsen uppåt och nedåt medan den andra har ett fast elpris där kostnader per kilowattimme är densamma oavsett om börspriset blir högre eller lägre.

Energirådgivning en gång per år
Kunder som har Miljöpaketet kan utnyttja en energirådgivning per år och bor du t ex i villa eller lägenhet och har ett fritidshus kan du få energirådgivning för ditt fasta boende ena året och för fritidshuset året därpå.

- Men om kunden gör en energirådgivning behöver denne inte vänta tills nästa år om hen har följdfrågor. Jag brukar alltid avsluta energirådgivningen med att säga till kunden att hen kan höra av sig om det dyker upp fler frågor. Och om kunden vill så kan jag mejla över en kort sammanställning av det som vi har gått igenom under samtalet, säger Fredrik.

Är elanvändningen normal?
Rent generellt upplever Fredrik Holmqvist att kunderna är nöjda med energirådgivningen. För många handlar det om att man är nöjd över att man äntligen har tagit itu med sin elanvändning, det känns liksom bra i magen. Många vill också bara få bekräftat att deras elanvändning ligger inom ramen för vad som kan anses vara normalt, det gäller både kunder som bor i lägenhet och i villa.

- Och om en kund använder mer el än det normala går det som regel alltid att justera. Det mesta har sin förklaring, avslutar Fredrik.

Läs mer om din tilläggstjänst Miljöpaketet.

Logga in och lägg till Miljöpaketet.

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

  • Följ och jämför din elanvändning
  • Se och betala fakturor
  • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
  • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal
Certifiering: