Miljöpaketet är bra både för din plånbok och för miljön

Vintrig skog

I Miljöpaketet ingår 45 minuters energirådgivning per år för din bostad eller ditt fritidsboende? Utnyttja möjligheten att får professionell rådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt och miljövänligt sätt.

När du vill utnyttja energirådgivningen så ringer till vår kundservice och säger att du vill boka in en tid med en energirådgivare. Energirådgivaren ringer sedan upp och ni kommer tillsammans överens om en tid som passar dig för rådgivning via telefon.

- När jag ringer upp kunden för att boka en tid brukar jag fråga efter lite förhandsinformation som sedan är bra att ha med sig inför energirådgivningssamtalet. Det kan t ex vara boendeform, typ av uppvärmning och dylikt, säger Fredrik Holmqvist, energirådgivare hos Fortum.

Energirådgivning för både lägenhet och villa
När det sedan är dags för själva energirådgivningen brukar samtalet utgå från kundens frågeställningar. Det är både kunder som bor i lägenhet och i villa som hör av sig och vill ha energirådgivning.

- Bor man i lägenhet så är det som regel inte lika uppenbart hur mycket el man förbrukar och ofta är elräkningen ungefär på samma belopp varje gång den kommer. Men jag tycker att det ändå är relevant att se över sin förbrukning både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv, säger Fredrik.

När det gäller villaägare handlar energirådgivningen ofta om att få det värmesystem man har att fungera optimalt och hur man kan använda elen på ett smart och effektivt sätt.

- Villakunder har givetvis större möjligheter att genomföra åtgärder som påverkar ekonomin och miljön. Men jag säger aldrig till kunderna att dra ned på värmecomforten inomhus, som regel finns det annat man kan göra, menar Fredrik.

Hur stor besparingen blir varierar
Hur mycket man kan sänka sin elkostnad genom energirådgivning? Enligt Fredrik så går det inte att säga en generell nivå. Besparingarna är individuella beroende på vad man har för förutsättningar. Det är mycket som påverkar, t ex storleken på boendet, antal boende i hushållet, vilket uppvärmningssystem man har med mera. Rent generellt kan man säga att 60 % av energiåtgången är uppvärmning, 20 % är varmvatten och 20 % är hushållsel.

- Den största besparingen finna att göra när en kund har eluppvärmning medan användningen av hushållselen oftast är svårast att effektivisera. Hur man använder hushållsel hänger ofta ihop med vilka vanor man har, och vanor kan vara svåra att bryta, menar Fredrik.

Blommor med frost och snö

Kallare årstid ger ofta högre elräkning
Efterfrågan på energirådgivningen ökar varje år på hösten när det börjar bli kallt, det gäller både för villa- och lägenhetsboende. Kunderna reagerar på att elräkningen blir dyrare och sätter det inte alltid i samband med att elen som regel blir dyrare när det blir kallare ute och att man samtidigt börjar använda mer el i hushållet.

- Minnet är kort och man kommer inte ihåg de kalla vintrar som har varit tidigare och hur mycket el som gick åt då. Det är inte ovanligt att kunden säger att så här dyrt, eller så här stor elförbrukning har det aldrig varit förut! Då brukar jag tipsa kunden om att logga in på sina egna sidor på Mitt Fortum i appen eller på webben. Här kan kunden se sin elförbrukning och sina fakturor bakåt i tiden och göra egna jämförelser, säger Fredrik.

Fredrik berättar att det också är vanligt att kunden jämför sin elförbrukning och sin elkostnad med grannen och undrar hur kostnaderna kan bli så olika trots att de bor i likadana hus på samma gata.

- Ofta är det som att jämföra äpplen och päron, menar Fredrik. Det kan bero på så många olika saker, som t ex att den ena har ett elavtal med rörligt elpris som följer prissvängningarna på elbörsen uppåt och nedåt medan den andra har ett fast elpris där kostnader per kilowattimme är densamma oavsett om börspriset blir högre eller lägre.

Energirådgivning en gång per år
Kunder som har Miljöpaketet kan utnyttja en energirådgivning per år och bor du t ex i villa eller lägenhet och har ett fritidshus kan du få energirådgivning för ditt fasta boende ena året och för fritidshuset året därpå.

- Men om kunden gör en energirådgivning behöver denne inte vänta tills nästa år om hen har följdfrågor. Jag brukar alltid avsluta energirådgivningen med att säga till kunden att hen kan höra av sig om det dyker upp fler frågor. Och om kunden vill så kan jag maila över en kort sammanställning av det som vi har gått igenom under samtalet, säger Fredrik.

Är elförbrukningen normal?
Rent generellt upplever Fredrik Holmqvist att kunderna är nöjda med energirådgivningen. För många handlar det om att man är nöjd över att man äntligen har tagit itu med sin energiförbrukning, det känns liksom bra i magen. Många vill också bara få bekräftat att deras elförbrukning ligger inom ramen för vad som kan anses vara normalt, det gäller både kunder som bor i lägenhet och i villa.

- Och om en kund förbrukar mer el än det normala går det som regel alltid att justera. Det mesta har sin förklaring, avslutar Fredrik.

Läs mer om din tilläggstjänst Miljöpaketet.

 

Har du upptäckt Mitt Fortum?

Om inte rekommenderar vi att du skapar ett konto. Här har vi samlat sådant du som kund har nytta av. Du kan jämföra din elanvändning både över tid och med liknande hushåll. Du kan också se dina fakturor och få information om betalstatus, fakturaintervall eller ändra till e-faktura eller betala din räkning via Swish. Gå också in på Mitt Fortum för att uppdatera dina kontaktuppgifter eller se ditt elavtal och dina tilläggstjänster.

Läs mer och om igång

Certifiering: