Vår energiproduktion

Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin. För att möta den ökade efterfrågan använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

F22
Vi gör framsteg

Att tillsätta biomassa till bränsleblandningen inom kraftvärmeproduktion minskar koldioxidutsläppen.

AU8
Vi möter efterfrågan

Vattenkraft och kärnkraft ger oss stabilitet och flexibilitet för att möta den ökande efterfrågan på energi.

AU2
Vi är redo för framtiden

Koldioxidfri och förnybar energi är vägen framåt och tillsammans arbetar vi för en renare värld.

Så här producerar vi energi

Här hittar du alla våra kraftverk

Produktionskapacitet 2017

Fortums produktionskapacitet, 31 dec 2017

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Vattenkraft 1 547 3 125 - - - 4 672
Kärnkraft 1 480 1 334 - - - 2 814
Kraftvärme 452 9 4 760 186 128 5 534
Kondenseringskraft 376 0 - - - 376
Annat - 75 35 - 217 327
TOTALT 3 854 4 543 4 794 186 345 13 722

 

Fortums värmeproduktionskapacitet, 31 dec 2017

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Värme 1 941 35 10 094 786 1 909 14 765 

 

AU9

Se hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att gå mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och optimal resurseffektivitet.

AU2

Utforska vår vision och bli del av förändringen

Få en snabb överblick över vad vi vill uppnå i framtiden.

Förändring som gör skillnad