Vår energiproduktion

Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin. För att möta den ökade efterfrågan använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

New contract

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal smidigt på 2 minuter

Energi för en renare värld
Climate and resources

Se hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att gå mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och optimal resurseffektivitet.

Vision and strategy

Utforska vår vision och bli del av förändringen

Få en snabb överblick över vad vi vill uppnå i framtiden.

Här hittar du alla våra kraftverk

Produktionskapacitet 2019

Fortums produktionskapacitet, 31 dec 2019
MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Vattenkraft 1 553 3 124 - - - 4 677
Kärnkraft 1 487 1 334 - - - 2 821
Kraftvärme 452 9 4 858 233 137 5 689
Kondenseringskraft 565 0 - - - 565
Annat - 75 70 - 334 479
TOTALT 4 057 4 542 4928 233 471 14 230

 

Fortums värmeproduktionskapacitet, 31 dec 2019
MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Värme 2002 35 8437 941 1 834 13 249