Vår energiproduktion

Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin. För att möta den ökade efterfrågan använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

Förändring som gör skillnad
AU9

Se hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att gå mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och optimal resurseffektivitet.

AU2

Utforska vår vision och bli del av förändringen

Få en snabb överblick över vad vi vill uppnå i framtiden.

Här hittar du alla våra kraftverk

Produktionskapacitet 2018

Fortums produktionskapacitet, 31 dec 2018

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Vattenkraft 1 548 3 124 - - - 4 672
Kärnkraft 1 485 1 334 - - - 2 819
Kraftvärme 452 9 4 843 186 139 5 629
Kondenseringskraft 376 0 - - - 376
Annat - 75 70 - 84 229
TOTALT 3 860 4 542 4913 186 223 13 725

 

Fortums värmeproduktionskapacitet, 31 dec 2018

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Värme 1 993 35 10 229 782 1 971 15 009