Vår energiproduktion

Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin. För att möta den ökade efterfrågan använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Vi vill samtidigt skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

Förändring som gör skillnad
AU9

Se hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att gå mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och optimal resurseffektivitet.

AU2

Utforska vår vision och bli del av förändringen

Få en snabb överblick över vad vi vill uppnå i framtiden.

Här hittar du alla våra kraftverk

Produktionskapacitet 2017

Fortums produktionskapacitet, 31 dec 2017

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Vattenkraft 1 547 3 125 - - - 4 672
Kärnkraft 1 480 1 334 - - - 2 814
Kraftvärme 452 9 4 760 186 128 5 534
Kondenseringskraft 376 0 - - - 376
Annat - 75 35 - 217 327
TOTALT 3 854 4 543 4 794 186 345 13 722

 

Fortums värmeproduktionskapacitet, 31 dec 2017

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Värme 1 941 35 10 094 786 1 909 14 765