Vår energiproduktion

Det moderna samhället kräver mer energi än någonsin tidigare. För att möta den ökade efterfrågan använder vi pålitliga produktionsmetoder som vattenkraft och kärnkraft. Men vi strävar samtidigt efter att skynda på övergången till en framtid med ren energi, genom stora investeringar i solkraft och vindkraft.

F22

Vi gör framsteg

Att tillsätta biomassa till bränsleblandningen inom kraftvärmeproduktion minskar koldioxidutsläppen.

AU8

Vi möter efterfrågan

Vatten- och kärnkraftverk ger oss stabilitet och flexibilitet för att möta den ökande efterfrågan på energi.

AU2

Vi är redo för framtiden

Koldioxidfri och förnybar energi är vägen framåt och tillsammans arbetar vi för en renare värld.

Vattenkraft

En stabil och förnybar kraftkälla som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp.

Läs mer

Vindkraft

Ett förnybart och koldioxidfritt sätt att producera energi.

Läs mer

Solkraft

Solkraft är ett förnybart och viktigt sätt att producera el i framtiden.

Läs mer

Kärnkraft

En stabil och tillförlitlig energikälla som är koldioxidfri.

Läs mer

Kraftvärmeproduktion

Mer effektiv, bränslebaserad kraftproduktion med lägre koldioxidutsläpp.

Läs mer

Här kan du hitta alla våra kraftverk

Produktionskapacitet

Fortums kraftproduktionskapacitet, 31 dec 2016

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Vattenkraft 1 535 3 117 - - - 4 652
Kärnkraft 1 472 1 539 - - - 3 011
Fjärrvärme 456 9 4 482 186 109 5 242
Kondenseringskraft 376 0 - - - 376
Annat - 38 - - 15 53
TOTALT 3 839 4 703 4 482 186 124 13 334

 

Fortums värmeproduktionskapacitet, 31 dec 2016

MW Finland Sverige Ryssland Polen Annat TOTALT
Värme 2 024 35 9 920 961 798 13 738

 

AU9

Se hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att gå mot ett energisystem med låga koldioxidutsläpp och optimal resurseffektivitet.

AU2

Utforska vår vision och bli del av förändringen

Få en snabb överblick över vad vi vill uppnå i framtiden.