Perspektiv Health Tech

Blockkedjeteknik i cancerdrabbades tjänst ger både hög säkerhet och möjlighet att följa datan och hur den används.

 

Fabian Bolin, då 28 år, drabbades av leukemi. Under behandlingen upplevde han att han inte fick det mentala stöd han behövde och skapade därför War on Cancer, ett globalt socialt community för cancerdrabbade, allt från patienter till överlevare och närstående är medlemmar. Att ta bättre hand om patientrapporterade data är en central del och det är här blockkedjor kommer in i bilden – det ger både hög säkerhet och möjlighet att följa datan och hur den används.

“Fokus för oss är att stärka den mentala hälsan för cancerdrabbade – något som sjukvården totalt förbiser i dag”, säger Fabian Bolin i serien.

SVT-profilen Parisa Amiri har träffat Fabian Bolin och Sebastian Hermelin för Fortums räkning i detta avsnitt av Perspektiv, program där Fortum vill lyfta aktörer och innovationer som på olika sätt främjar teknikutvecklingen inom en rad olika områden.

Blockkedjeteknik

Blockkedjeteknik är en datakrävande teknik vilket också innebär att den är energikrävande. IT-sektorn, där “molnet” är den del som står för den största delen av elanvändningen, står till exempel redan för lika stora utsläpp som flyget. 2025 beräknas ”molnet” att använda en femtedel av all el och då vill det till att produktionen inte bidrar till koldioxidutsläpp. Klimatsmart energi är en förutsättning och där är Sverige ledande med ett av världens fjärde bästa kraftsystem när det kommer till klimatpåverkan.

Se även avsnittet om Food tech, en del av webbserien Perspektiv