Perspektiv Food Tech

Framtidens mat handlar om data – inte insekter och larver

 

Idag är det svårt att ha koll på hur hållbar maten du äter egentligen är. Hållbarhet, både miljömässig och social, är någonting som blir allt viktigare och Food tech handlar att göra den datan tillgänglig. Det kommer innebära stora förändringar av matsystemet och vårt konsumtionsmönster,  det menar i alla fall Johan Jörgensen, grundare av Sweden Foodtech.

“Tech är en fantastisk förändringsagent för allt möjligt här i världen, nu även för maten”, säger Johan Jörgensen i serien och lyfter fram högteknologisk odling som kan ske i stort sett var som helst som ett exempel.

SVT-profilen Parisa Amiri har träffat Johan Jörgensen för Fortums räkning i detta avsnitt av Perspektiv, program där Fortum vill lyfta aktörer och innovationer som på olika sätt främjar teknikutvecklingen inom en rad olika områden.

I alla cirkulära kedjor behövs energi för att återvinna och återskapa – och den energi som används från frö till matbord påverkar klimatet. Klimatsmart energi är en förutsättning och där är Sverige ledande med ett av världens fjärde bästa kraftsystem när det kommer till klimatpåverkan.

Se även avsnittet om Health tech, en del av webbserien Perspektiv