Vad avgör elpriset?

Det mesta av det vi tar för givet i dagens samhälle har en sak gemensamt: det drivs av el på ett eller annat sätt. Häng med så förklarar vi på Fortum vad som styr priset på den el som får många av dina bekvämligheter hemma att fungera.

Vindkraftverk i vatten

Lite förenklat så kan man säga att det är två faktorer som avgör om elpriset går upp eller ned. Alla svenskars favoritsamtalsämne – vädret, och den globala marknadens förväntningar på sig själv. Vi tar dessa i tur och ordning: 

Väder och temperatur

I Sverige kommer ungefär hälften av all energi från vatten- och vindkraft. Elpriset varierar därmed beroende på hur mycket el vi kan producera och hur stor efterfrågan är. Det är egentligen ganska enkel matematik. Ju mer vinden blåser och vatten det är i våra forsar och älvar, desto större tillgång på el, vilket gör att priset sjunker om inte efterfrågan ökar lika mycket. Får vi exempelvis en vargavinter med rejäla köldknäppar så kan vi räkna med att priserna skjuter i höjden i samma takt som kvicksilvret går i botten och utbudet minskar. Enkelt, va?

Elmarknaden

Det vi idag lite slarvigt benämner som ”elmarknaden” tillkom på 1990-talet då Sverige, Norge, Finland och Danmark avreglerade sina respektive elmarknader. För att konkurrensutsätta marknaden – och därmed gynna alla eltörstande konsumenter – skapades en dedikerad handelsplats. Denna elbörs fick det lite fyndiga namnet Nord Pool och här handlas det alltså med el till högst- och lägst bjudande, på precis samma sätt som på den vanliga aktiebörsen. För dig som elkonsument har detta betydelse eftersom ditt elpris styrs av de priser som elhandelsföretagen får betala när de köper in el.

Utöver Nord Pools marknadspris på el och vädrets makter påverkas dina elkostnader av ett par ytterligare faktorer utöver själva elpriset — elnätskostnader, utsläppsrätter och dina egna val (till exempel vilken leverantör du valt) samt förstås, hur mycket el du använder.

Framöver kommer vi sannolikt vänja oss vid att elpriserna går upp och ned oftare än vad vi varit vana vid. Det beror på att vi går över till allt mer väderberoende elproduktion. Det är goda nyheter för dig som har möjlighet att skjuta på delar av din vardagsanvändning till timmar under dygnet med lägre pris – men framförallt är det goda nyheter för miljön.

Nu knackar även flera nya avancerade tjänster på dörren till var mans hem: Elbilsladdning, egen elproduktion, effektivare batterier och styrning av värme och varmvatten, så att dessa kontinuerligt balanseras och optimeras. Det ger en så låg energianvändning som möjligt. Och därmed – såklart – mer pengar kvar i plånboken.