Bidragen som gör det extra förmånligt att skaffa solceller

Även om det är en bra investering innebär installationen av en solcellsanläggning förstås en uppstartskostnad. Men numera kan du komma undan billigare genom att söka GRÖN rotavdrag, och få skatteavdrag på överskottet av den el du producerar. Så här går det till.

kvinna med barn i knäet vid laptop

Grön ROT-avdrag för solcellsinstallation

Från och med den 1:a januari 2021 finns ett nytt grönt ROT avdrag att ansöka om för din solcellsinstallation. Det innebär en skattereduktion för arbets- och materialkostnader på gröna investeringar för en investering av solceller, batteri och laddning av elfordon. Avdraget för solceller blir 15 % Stödet kommer att vara möjligt att söka på nytt varje år vilket för med sig att den som vill ställa om till fossilfri energiproduktion och ger dig möjlighet att gradvis bygga ut din anläggning. Avdraget får totalt uppgå till max 50 000 kr per år.

Solcellsstödet har avslutas

Den 7 juli 2020 infördes ett ansökningsstopp för solcellsstödet av regeringen. Beslutats att slutförandedatumet för solcellsstöd skjuts fram sex månader på grund av Covid-19. Detta innebär att din installation måste vara slutförd senast den 30 juni 2021 om du redan har ansökt om stödet.

Skatteavdrag för överskottsel från dina solpaneler

Vissa dagar kan dina solceller producera mer el än du förbrukar. Denna överskottsel kan du sälja tillbaka till oss (så här går det till). När du säljer tillbaka el kallas du för en mikroproducent av förnybar el och får ett skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme för elen som går in i elnätet, upp till 18 000 kronor per år. Du kan dock inte få skatteavdrag på de kilowattimmar som överstiger ditt uttag. Så om du köper 17 000 kWh per år och matar in 20 000 kWh får du inget avdrag på de 3000 kilowattimmarna över ditt eget uttag. För mer information kontakta Skatteverket.

Ditt elnätsföretag betalar dig dessutom 2 till 7 öre per kilowatt för nätnyttan du gör. Tack vare ditt elöverskott minskar nämligen elnätsföretagets kostnader för att överföra el.

För att få skatteavdrag måste du uppfylla:

  • Check Du måste ha samma anslutningspunkt, huvudsäkring och elmätare för både inmatning och uttag från elnätet.
  • Check Säkringen får inte överstiga 100 ampere.
  • Check Du måste anmäla till ditt elnätsföretag att du producerar och matar in förnybar el, något som Fortums Solteam hjälper dig med. Elnätsföretaget kontrollerar sedan att inmatningen mäts korrekt och lämnar kontrolluppgift på din inmatning och uttag av el till Skatteverket. Avdraget får du sedan automatiskt på din skattedeklaration.

Läs mer om solceller från Fortum

Vi hjälper dig från idé till egen solel