Lämna laddaren i uttaget?

Laddare

Är det farligt att ha laddare i uttaget - utan att ladda?

Alla vet att man inte borde ladda på natten, men är det också farligt att lämna laddaren ansluten till eluttaget?

Vågar du lämna laddaren i uttaget när du är klar med laddningen eller kopplar du ur den? Om du är en av dem som alltid irriterar dig på de som inte tar ut laddaren, kommer vi nu att försöka ta reda på vad som är rätt så att du får sinnesro.

Den näst vanligaste orsaken till bränder i svenska hem är tekniska fel i elektriska installationer. Eld i elektriska installationer är därför något som alla bör vara medvetna om. Vi har frågat brandinspektören hos Oslo Räddningstjänst, Sigurd Dalen om det är okej att alltid lämna laddarna i kontakten.

- En laddare som är ansluten till vägguttaget har en strömspänning även om den inte laddas. Detta innebär att svagheter, fel eller slitage på laddaren eller sladden kan orsaka bränder. Orsakerna kan vara överhettning, kortslutningar eller gnistor mellan stickkontakten och laddaren, säger brandinspektör Dalen.

Fel och svagheter är ett problem

Att vidta försiktighetsåtgärder som att koppla ur laddare från eluttaget efter användning är en bra regel. Det är inte helt lätt att veta om laddaren har drabbats eller utvecklat ett fel. Även om man kan kontrollera synliga skador på laddaren som slitage på sladden, kan man aldrig vara säker.

I flera år har det sagts att du alltid ska ha din mobiltelefon eller andra elektriska apparater under övervakning när du laddar, enligt Dalen gäller detta också om laddaren är ansluten till vägguttaget.

- Det rekommenderas alltid att koppla ur stickkontakten när laddaren inte används och vara närvarande och vaken när den används, säger Dalen.

Svenska Branskyddsföreningen avråder också från att ladda telefonen under nattetid och utan att ha uppsikt. De rekommenderar också att du lägger telefonen på en hård yta vid laddning och undviker att lägga den i säng eller soffa.

Kort sammanfattning

  • Dra alltid ur laddaren när telefonen är fulladdad
  • Försök att undvika laddning på natten eftersom konsekvenserna blir större om du sover
  • Ladda batterier på en icke-brännbar yta
  • Dra inte i sladden för att ta bort laddaren
  • Använd originalladdare och CE-märkta produkter
  • Kontrollera att laddaren och sladden inte är skadade