1,5 miljarder utan el

Trots att det gått drygt 130 år sedan Thomas Edison såg till att 85 pionjärer på Manhattan fick hushållsel indraget i sina lägenheter, saknar 1,5 miljarder människor i världen fortfarande tillförlitlig elförsörjning. Men det finns ljus i mörkret.

Skolbarn

För oss i Sverige är el nästan lika självklart som luft. Men, trots att FN har som mål att alla på jorden ska ha tillgång till tillförlitliga och moderna energikällor senast 2030, är strömlöshet fortfarande ett allvarligt problem för väldigt många människor.

Förutom att komplicera vardagslivet för alla dem som lever utan el – tänk dig hur det är att behöva gå mil för att ladda mobiltelefonen, eller att inte kunna hålla mat färsk i ett kylskåp – finns det också en rad negativa miljö- och hälsoeffekter som kan kopplas till avsaknaden av el. Bland annat tvingas många människor använda kol, trä, löv eller boskapsavföring för värme och matlagning, med stora hälso- och miljöproblem som följd. Att vara utan elförsörjning innebär i förlängningen även att en negativ spiral bildas, där brist på el – och därmed avsaknad av internetuppkoppling – hämmar den ekonomiska utvecklingen. Detta har en konserverande effekt på de fattiga förhållanden som ofta råder på platser utanför elnätets räckvidd.

Men hur gör man då för att nå människor som idag inte har tillförlitlig tillgång till el? Givetvis finns det inget enkelt svar på den frågan. Däremot finns små och relativt enkla medel för att förse människor med ett elektriskt basbehov, som sedan kan användas som språngbräda för utveckling och transformation.

Ett effektivt – och klimatsmart – sätt är att utrusta enskilda hushåll med så kallade pico-enheter – små, solcellsdrivna lampor som också kan ladda mobiltelefoner och andra, mindre batteridrivna elektronikprodukter. Lamporna delas ut till skolor som i sin tur delar ut dem till skolbarnen, för att de ska ha bättre möjligheter att läsa läxor och göra sitt skolarbete efter mörkrets inbrott.

Enligt FN:s energiinitiativ Ren21 har marknaden för den här typen av ”off-grid-lösningar”, det vill säga energikällor som inte är kopplade till ett fast elnät, utvecklats till en av de snabbast växande sektorerna inom energibranschen. Mellan 2010 och 2016 såldes det till exempel 23,3 miljoner solcellsdrivna pico-enheter avsedda för hushållsbruk (kapacitet på under 100 W) i världen.

För Fortum är det viktigt att bidra till att de som idag står utan el i världen får det. Ett initiativ som Fortum stött för detta ändamål är GIVEWATTS, en hjälporganisation som producerar och delar ut en typ av solcellsdrivna lampor som gör stor skillnad för människor utanför elnätens räckvidd. GIVEWATTS är ett av flera lysande exempel på hur både företag och privatpersoner nu kan bidra så att fler människor får tillgång till de livsnödvändigheter som el möjliggör.

Läs mer om GIVEWATTS 

Till fler läsvärda artiklar