Pressrelease

Nytt energilager hjälper Nacka att fortsätta utvecklas

29 oktober 2021, 13:00

Boo Energi tar ett nytt innovativt steg och installerar tillsammans med Fortum ett energilager på 2 MW / 2,2 MWh i Saltsjö-Boo, i Nacka utanför Stockholm. I och med att invånarna i Saltsjö-Boo blir fler samtidigt som efterfrågan på el ökar behöver de boende i området än mer effekt. Även Vattenfall och Svenska kraftnät kommer kunna dra nytta av Boo Energis ökade nätkapacitet. Detta genom att ha möjlighet att försörja fler när effektuttaget ökar i hela Stockholmsregionen.

Batteriet i luften

- Det energilager som nu tas i drift innebär en kostnadseffektiv lösning för att möta det växande behovet av eleffekt. Det pågår en utbyggnad av överföringskapaciteten i Stockholmsregionen men det dröjer innan den är på plats. Genom att redan nu investera i ett energilager kan vi bidra till att Saltsjö-Boos positiva utveckling inte motverkas av brist på eleffekt, säger Per Svenningsson, VD på Boo Energi.

Energilagret som nu installerats ryms i en container. Det består av 6 336 litiumjonbatterier med en effekt på 2 MW. 2 Megawatt kan försörja drygt 200 villor under en timme en riktigt kall vinterdag, utan hänsyn till ”sammanlagring”. Detta beskriver hur ett energilager av denna storlek kan göra skillnad.

Detta är en del i arbetet för att klara kommande behov av effektökningar i den pågående elektrifieringen i samhället när antalet laddbara bilar ökar, samtidigt som hushållen blir fler. Energilagret gör att det går att hålla en fortsatt hög nivå på elleveransen och det är en viktig del för klimatmålen framåt. 

- Ett energisystem behöver vara anpassat för att klara timmarna på året då behovet är som störst och kan hjälpa till och täcka upp när efterfrågan på el ökar. Det gör att det nu går att klara av effekttoppar utan att överskrida effektuttaget till det överliggande regionnätet, säger Mats Persson som är chef för den fysiska elhandeln på Fortum.

- När energilagret inte möter upp de lokala behoven kan vi även bidra med reglerkraft till regionen i stort. Det betyder att en investering som den här går att räkna hem relativt fort, samtidigt som det förbättrar leveranssäkerheten för både företag och hushåll, säger Nils-Peter Sundberg som är elnätschef på Boo Energi.

Om Energilager
Energilager kan ha många olika roller i ett energisystem. Fortumgruppen har i dag energilager kopplade till sex svenska vattenkraftverk där de bidrar med snabb frekvensreglering och minskat slitage på vattenkraftverkens turbiner.

Ju mer väderberoende elproduktion ett energisystem har, desto större blir behovet av flexibilitetslösningar. För att möta denna utveckling började Fortum tidigt titta på eneriglager. Redan 2017 tog företaget det som då var Nordens största batteri i drift i finska Järvenpää. Det används både för frekvensreglering och för att utveckla och testa nya affärsmodeller för exempelvis efterfrågeflexibilitet.

Om Boo Energi
Boo Energi grundades 1920 och är beläget i Saltsjö-Boo utanför Stockholm. Vi underhåller och utvecklar vårt elnät som finns i Saltsjö-Boo samt delar av kommunerna Värmdö och Vaxholm.

Vi erbjuder 110 % klimatpositiv el och smarta energitjänster till hela Sverige, alltid med en genuin service. Boo energi, ett anrikt energibolag som gärna vill testa ny teknik. Vi vill skapa ett elnät som tryggar dagens och framtidens efterfrågan på elektrifiering med hållbara energitjänster, där innovation möter tradition.

Om Fortum
Fortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld.

Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med c:a 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen.

För mer information:
Per Svenningsson, VD Boo Energi ek. förening
E-post: per [punktum] svenningsson [snabel-a] booenergi [punktum] se (per[dot]svenningsson[at]booenergi[dot]se)
Telefon: 070-218 90 00

Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Fortum Sverige AB
E-post: per-oscar [punktum] hedman [snabel-a] fortum [punktum] com (per-oscar[dot]hedman[at]fortum[dot]com)
Telefon: 070-214 75 45