Blogg

Vad beror de höga elpriserna på?

16 september 2021, 08:23

Power grid

De flesta vet vid det här laget att elprisnivåerna ligger på en hög nivå, de senaste veckorna har elpriserna rört sig uppåt mot höga nivåer om man jämför med förra året vid samma tidpunkt. Vad beror detta på? Fortum förklarar.

Enkelt förklarat bestäms elpriset efter tillgång och efterfrågan. Det som påverkar om priset går upp eller ner kan bero på många olika faktorer, så som vattentillgång. Efterfrågan ökar också om det är kyligare väder och priset påverkas av hur mycket el som kan produceras. Eftersom sommaren bjöd på en torr väderutveckling så innebär det också att vattennivåerna är lägre och ligger under vad som är normalt för årstiden, jämfört med förra året som hade extremt höga vattennivåer.

Just nu är Forsmark 2 och Ringhals 3 återigen på väg in i drift igen efter underhållsarbete under sommaren. Även om det så klart utjämnar prisbilden så spås också en ökad efterfrågan och därmed fortsatt höga priser då temperaturerna faller när vi nu närmar oss hösten.

Bristande förmåga att transportera elen

Vädret har så klart stor inverkan på prissättningen men det finns också andra faktorer som leder till att din elräkning är högre än vanligt. Det beror nämligen också på att planerbar produktion av el, flera kärnkraftsreaktorer i klartext, i södra Sverige lagts ned samtidigt som det byggts mycket vindkraft i norra delarna av landet. Det har inte bara påverkat förmågan att hålla balansen då vindkraften är väderberoende, det betyder även att förmågan att transportera elen från norr till söder blivit viktigare och svårare. Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet för att transportera elen från norr till söder.

Den globala ekonomin

En annan faktor är också den globala ekonomin och det faktum att många länder nu börjar återhämta sig från pandemin. Ett land där hjulen återigen börjar snurra är Kina, som är en stor konsument av fossil energi (kol och gas). Detta har lett till högre fossilpriser som vi i Sverige delvis smittas av.

Med låga gaslager i Europa ökar användningen av kolkraft för elproduktion, i Tyskland är det exempelvis återigen det största kraftslaget. Det driver i sin tur upp priset på utsläppsrätter eftersom kol har dubbelt så höga koldioxidutsläpp jämfört med fossil gas. Både höga gaspriser och höga priser på utsläppsrätter trycker upp elpriset.

Så sammanfattningsvis beror prisskillnaderna dels på hur elen produceras, väder, globala ekonomin och inte minst på att elen inte kommer ner från norr till söder på grund av bristande överföringskapacitet. Det är just därför det kan uppstå prisskillnader områdena emellan.

Vad kan du som kund göra?

Teckna Priskollen - möjlighet att binda ditt elpris två månader i taget vid behov.

Se över ditt nuvarande elavtal - du kanske vill byta ditt rörliga elpris till fast elpris. Läs mer om fast och rörligt här och kontakta oss om du ändra ditt elavtal.

Ladda ner Mitt Fortum-appen och få ännu bättre koll på din elanvändning - där kan du skapa en hushållsprofil som gör att du får bättre förståelse vad i ditt hem som använder mest el. Du kan även jämföra din elanvändning med liknande hushåll.

Läs våra energispartips - och ta reda på vilka tips som fungerar bäst och som gör mest på elräkningen.

Gå med i vårt kundprogram - där du genom att anta små klimatutmaningar kan sänka din elräkning. Logga in snabbt och enkelt med Bank-ID på Mitt Fortum och börja anta utmaningarna!

Tips!

Lås elpriset under utvalda perioder

Priskollen

Tilläggstjänst
  • Trygghet i att veta vad du betalar per kWh
  • Minst en månad i taget med möjlighet att binda elpriset igen vid behov
  • Smart val för dig som har rörligt elpris men som samtidigt vill ha viss förutsägbarhet
Läs mer om Priskollen

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

  • Följ och jämför din elanvändning
  • Se och betala fakturor
  • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
  • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in