Blogg

”Våga fråga om hållbart sparande”

14 januari 2022, 14:32

Money in a jar with a branch

Svenska arbetsgivare betalar in 600 miljoner kronor till våra tjänstepensioner. Varje dag. Men hur kan man påverka i positiv riktning? Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på pensionsbolaget SPP, ger här sina bästa tips.

Att spara hållbart innebär att ta hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Men att veta hur man ska hitta rätt är inte det lättaste.

– Det första man brukar titta på är att minska innehavet i de branscher man vill undvika. Därefter ökar man i sektorer som känns mer etiskt och klimatmässigt försvarbara. Sen kan det vara kul att spetsa till det med någon fond med bolag som verkligen försöker göra världen bättre, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

Se över tjänstepensionen

Alla har förstås inte råd att spara i aktier och fonder över huvud taget, men 9 av 10 anställda i Sverige har en tjänstepension av något slag.

För att skapa en överblick av ditt innehav är det enklaste att logga in på Minpension.se, en kostnadsfri tjänst som ägs gemensamt av staten och pensionsbolagen.

Där går det att se vilka tjänstepensionssparanden som finns, och ifall dessa investeringar kan fördelas efter eget önskemål. Här finns det ofta möjlighet att påverka positivt, menar Johanna Lundgren Gestlöf.

– Konsumentmakten är viktig när det gäller hållbara investeringar. Kontakta tjänstepensionsbolaget eller din arbetsgivare och fråga hur de tänker kring hållbarhet. Även kollektivavtal kan man påverka på sikt. Om fler arbetsgivare byter till mer hållbara investeringsval kan det göra stor skillnad.

Olika typer av risk

Hållbarhet har tidigare behandlats som en sidofråga i finansvärlden, men i dag handlar begreppet inte längre bara om etiska ställningstaganden. Allt fler investerare och pensionsbolag börjar nu analysera de hållbarhetsrisker som är förknippade med ohållbara industrier och företag.

– Att investera i fossila bolag innebär en risk att deras tillgångar tappar sitt värde i framtiden, och det tar man hänsyn till i dag. Att inte anpassa sig efter klimatförändringarna är också en riskfaktor eftersom det kan bli väldigt kostsamt för företagen, så hållbarhetsbegreppet har med åren blivit bredare och ringar in fler faktorer. Det gör också att bolag som sitter på smarta klimatlösningar verkligen kan bli vinnare i framtiden.

Vårt kundprogram

Vill du gör små insatser för klimatet i din vardag? Och dessutom tjäna timmar med el, som vi sedan drar av från din elräkningen. Då ska du gå med i vårt kundprogram. Här kan du läsa mer!

 

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

  • Följ och jämför din elanvändning
  • Se och betala fakturor
  • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
  • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in

Tillsammans för en renare värld

Miljöpaketet

Tilläggstjänst
  • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
  • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
  • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Läs mer om Miljöpaketet