Blogg

Minskad elförbrukning i december

24 januari 2023, 11:04

Teckna elavtal - elanvändning

“Minska din elanvändning”. Det har varit vinterns stora budskap, inte minst genom Energimyndighetens kampanj “Varje kilowattimme räknas”, om att flytta din elanvändning bort från de timmar på dygnet då flest personer använder el.

Främst har det handlat om att minska risken för effektbrist, vilket bedöms som en nödsituation som kan leda till att man tvingas göra en så kallad manuell frånkoppling. Vilket kortfattat betyder ett kontrollerat strömavbrott med syfte att undvika längre avbrott samt skador på elsystemet

Hur har det gått?

Kort sagt, bra! Elförbrukningen minskade under december månad med hela 8,2 procent jämfört med december tidigare år, enligt Svenska kraftnät. Störst skillnad såg vi i södra Sverige, elområde 4, där minskningen var 12,6%. Det är just i elområde 4 som en minskning är som mest välkommet, då det är där risken för effektbrist är som störst. Resultaten är temperaturkorrigerade, vilket innebär att hänsyn har tagits till skillnader i temperatur för att resultaten ska vara jämförbara.

Att vi lyckas flytta vår elanvändning bort från morgon- och kvällstopparna innebär inte bara att vi minskar risken för effektbrist, det leder också till ett lägre elpris eftersom elpriset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen för att möta den rådande efterfrågan.

Så, en klapp på axeln till alla er därute!

 

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal