Blogg

Vad är farligt avfall?

01 mars 2022, 17:01

Återvinningsstation

Som konsumenter har vi en skyldighet att hantera vårt avfall på ett korrekt sätt. Men vad innebär farligt avfall och vart ska det? Här är en liten guide.

Att ett avfall klassas som ”farligt” innebär att det har en eller flera skadliga egenskaper. Det kan exempelvis handla om ämnen som är cancerframkallande, giftiga, explosiva eller brandfarliga.

Naturvårdsverket har tagit fram en lista över 15 farliga egenskaper:

 1. Explosivt
 2. Oxiderande - Avfall som kan bidra till förbränning av andra material.
 3. Brandfarligt - Kan vara lättantändligt fast material, gaser eller så kallat pyrofyra vätskor eller flytande avfall som kan antändas i kontakt med luft.
 4. Irriterande - Avfall som kan orsaka hudirritation och ögonskador.
 5. Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet
 6. Akut toxicitet - Ämnen som är direkt giftiga vid inandning, förtäring eller hudkontakt.
 7. Cancerframkallande - Orsakar eller ökar risken för cancer.
 8. Frätande - Kan orsaka frätskador på hud.
 9. Smittfarligt - Innehåller levande mikroorganismer som kan orsaka sjukdom hos människor.
 10. Reproduktionstoxiskt - Kan påverka fertilitet, sexuell funktion eller skador på avkomman.
 11. Mutagent - Kan skapa mutationer i levande celler.
 12. Avger en akut giftig gas
 13. Allergiframkallande
 14. Ekotoxiskt - Miljöfarligt – nu eller på sikt.
 15. Avfall som kan ha en farlig egenskap…- …Men där det kanske inte framgår direkt av det ursprungliga avfallet.

 

Lista över farligt avfall

Vilka ämnen, produkter eller material kan det då handla om i praktiken? Vi tar här hjälp av Stena Recycling och deras sajt atervinningsbar.se där du kan söka information om olika produkter för att se hur de ska hanteras. Här är deras lista över farligt avfall:

 • Absol
 • Absorbermedel (som innehåller farliga ämnen)
 • Aceton
 • Aerosol
 • Akrylfärg
 • Akupunkturnålar
 • Akvarellfärg
 • Akvarellfärg (innehållandes kadmium)
 • Ammoniak
 • Arsenik
 • Asbest
 • Ättiksyra
 • Avfettningsmedel
 • Barometer
 • Batterisyra
 • Bekämpningsmedel
 • Bensaldehyd
 • Bensin
 • Bensindunk
 • Bensinfat
 • Besprutningsmedel
 • Bets
 • Bilvårdsprodukter
 • Bläckpatron
 • Bläckpatron (påfyllnadsbar)
 • Bladlusmedel
 • Blekmedel
 • Borsyrelösning
 • Bottenfärg
 • Brandsläckare
 • Bränslefilter
 • Braständare (gas)
 • Cigarettändare
 • Deospray
 • Diesel
 • Dieselolja
 • Diskmaskinstablett
 • Emulsioner
 • Epoxylim
 • Etanol
 • Eternitplattor
 • Färgborttagningsmedel
 • Färgburk (med färgrester)
 • Färgpatron
 • Färgrester
 • Färgspray
 • Färgtub
 • Febertermometer (kvicksilver)
 • Fernissa
 • Fixativ
 • Fläckborttagningsmedel
 • Flamskydd
 • Flourvätesyra
 • Flugmedel
 • Flygaska
 • Flytande tvättmedel
 • Fogmassa
 • Fönsterputs
 • Förbränningsolja
 • Förtunningsmedel
 • Fosforsyra
 • Fotogen
 • Fotokemikalier
 • Fotovätskor (fix mm)
 • Freon
 • Gängolja
 • Gasol
 • Gasolflaska
 • Gift
 • Glykol
 • Gödningsmedel
 • Handrengöringskräm
 • Härdmedel
 • Hårfärgningsmedel
 • Hexaklorofen
 • Hydraulolja
 • Impregneringsmedel
 • Insektsgift
 • Isoler- och värmeöverföringsolja
 • Jod
 • K-sprit
 • Kakelfix
 • Kamfer
 • Karbid (väl förpackat)
 • Kaustiksoda
 • Kemikalier
 • Kitt
 • Klister
 • Klorin
 • Köldmedium
 • Kolsyra
 • Kolsyrepatron
 • Konsistensfett
 • Konstgödsel
 • Kontaktlim
 • Korrosionslösare
 • Köttermometer
 • Kvicksilver
 • Kvicksilverbrytare
 • Kvicksilvertermometrar
 • Kylarvätska
 • Kylpasta
 • Laboratoriekemikalier
 • Lack
 • Lackfärg
 • Lacknafta
 • Lagertvätt
 • Lasertoner
 • Lasyr
 • Lim
 • Limlösare
 • Limstift
 • Liniment
 • Linolja
 • Litiumklorid
 • Ljuständare
 • Lösningsmedel
 • Lut
 • Målarfärg
 • Målarsoda
 • Målartvätt
 • Malkulor
 • Maskindiskmedel
 • Metanol
 • Mjukmedel
 • Möbelpolish
 • Motorolja
 • Myrgift
 • Myrmedel
 • Naftalin
 • Nagellack
 • Natronlut
 • Ogräsmedel
 • Olja
 • Oljefärg
 • Oljefilter
 • Oljeindränkta trasor (moppar, trassel)
 • Oljekanna
 • Oljelampa
 • Paraffin (olja)
 • Parfym
 • Pensel (med färg)
 • Penseltvätt
 • Permanentvätska
 • Plastic padding
 • Polish
 • Propplösare
 • Pulversläckare
 • Putsmedel
 • Råolja
 • Råttgift
 • Remover
 • Rengöringskräm
 • Rengöringsmedel
 • Resttonerbehållare
 • Rödfärg
 • Rödsprit
 • Roller (med färgrester)
 • Rostlösare
 • Rostskyddsmedel
 • Salpetersyra
 • Saltsyra
 • Salva
 • Såpa
 • Silikon
 • Silverputsmedel
 • Skärvätska
 • Skidvalla
 • Skokräm
 • Sköljmedel
 • Skurpulver
 • Smörjfett
 • Smörjolja
 • Snabblim
 • Soda
 • Sololja
 • Spackel
 • Spillolja
 • Spisbränsle
 • Spolarvätska
 • Spolglans
 • Sprayflaska (med innehåll)
 • Sprit
 • Sprittermometer
 • Stektermometer
 • Superlim
 • Svampmedel
 • Svavelsyra
 • Syra
 • T-sprit
 • Täckfärg
 • Tändare med innehåll
 • Tändvätska
 • Tapetklister
 • Teakolja
 • Termometer (etanol)
 • Termometer (kvicksilver)
 • Terpentin
 • Textillim
 • Thinner
 • Tinner
 • Tipp-ex
 • Tjära
 • Toner (kasserad)
 • Tonerkassett (kasserad)
 • Toning (för håret)
 • Torrschampo (tom flaska eller med innehåll kvar)
 • Trälim
 • Träolja
 • Trikloretylen
 • Tvåkomponentslim
 • Tvättmedel
 • Ugnsrengöring
 • Ugnsrengöringsmedel
 • Universallim
 • Valla
 • Väteperoxid
 • Vätesuperoxid
 • Vattenfärg
 • Vattenlöslig färg
 • Växellådsolja
 • Växtgifter
 • Villaolja
 • Vitriol

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

 • Elavtal för olika livssituationer
 • Alltid 100% fossilfritt
 • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal

Fortums kundprogram

Anta klimatutmaningar - sänk elräkningen

 • Teckna avtal och gå med i programmet.
 • Anta våra klima­tut­ma­ningar.
 • Njut av en lägre elräkning.
Teckna avtal och gå med!