27 företag kan halvera Sveriges koldioxidutsläpp

Bio-CCS i Stockholm

Genom att fånga in och lagra koldioxid kan 27 industrianläggningar i Sverige halvera Sveriges utsläpp. Och tekniken finns.

 

Tekniken kallas CCS eller Bio-CCS – att skilja ut och lagra koldioxid, istället för att släppa ut den i atmosfären. FN:s klimatpanel IPPC menar att det är ett nödvändigt verktyg för att bromsa den globala uppvärmningen.

Enligt en forskarrapport från Chalmers – ”Avskiljning, transport och lagring av koldioxid i Sverige”är potentialen i Sverige enorm. Av Sveriges totala koldioxidutsläpp skulle utsläppen från 27 stora industrianläggningar, cirka 20 miljoner ton per år, försvinna om de använde sig av CCS-teknik. Det handlar om cirka 55 000 ton koldioxid – varje dag.

CCS och Bio-CCS testas av tre svenska företag  

Tre svenska företag tar nu täten. Det är Stockholm Exergi, Preem och Cementa, som alla ska testa tekniken för att se hur mycket koldioxidutsläppen kan minska från deras verksamheter.

Stockholm Exergi, som Fortum är delägare i, har fått 4,3 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten till sin testanläggning i Stockholm, en av de första i världen för Bio-CCS. Stockholm Exergi beräknar att de skulle kunna fånga in och lagra 800 000 ton koldioxid per år. Fortum ska också testa CCS på sitt kraftvärmeverk i Oslo, där utsläppen skulle kunna minska med 400 000 ton om året.

Drivmedelsbolaget Preem planerar en fullskalig CCS-anläggning vid sitt raffinaderi i Lysekil, som skulle kunna minska företagets utsläpp med 40 procent. Cementtillverkaren Cementa planerar samma sak. Där kommer koldioxidutsläppen både från själva bränslet som används för att hetta upp kalkstenen, men också från själva processen där kalk blir cement. I Norge har Cementas systerbolag Norcem visat att CCS är en effektiv metod för att minska koldioxidutsläppen.

Politiska hinder – inte tekniska

Enligt forskarrapporten från Chalmers finns inga tekniska begränsningar för att Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp av koldioxid – bara politiska. Det är fortfarande för billigt att släppa ut koldioxid. Därför behövs en nationell strategi för CCS som gör det mer lönsamt för stora industriföretag att fånga in och ta hand om den istället. Då vågar förhoppningsvis många fler företag följa efter de som nu visar vägen.