Blogg

Berguv sökes till ledig etta

16 januari 2023, 11:59

Berguv, Bubo bubo

Fortum strävar efter att förbättra den biologiska mångfalden i samband med vår verksamhet och vi genomför projekt för att gynna biodiversitet, däribland åtgärder som ska förbättra fågellivet och ge hotade arter ökade chanser att överleva.

I december 2022 placerades en bolåda för vår största uggla berguven på ett av taken vid Fortum Recycling & Wastes anläggning i Kumla. Holken är tillverkad av Närkes Ornitologiska Förening som medverkat till att den monterats upp på en lämplig plats.

- Det var Närkes Ornitologiska Förenings ordförande Ronnie Lindqvist som tog kontakt med oss om en bolåda för berguv eftersom det funnits häckande berguv i området tidigare, berättar Annika Lorin kommunikatör på Fortum Recycling & Waste. Tidigare erfarenheter visar att berguven gärna återkommer om den hittar en lämplig boplats. Nu är chansen större eftersom en fin, liten etta är ledig, med bra jaktmarker tillgängliga i närområdet.

Sårbar och sällsynt uggla

Berguven har det svårt och klassas idag som sårbar på rödlistan. Antalet par i Sverige har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Vid en riksinventering år 2020 visade det sig att det bara finns 458 revir kvar i landet. I Närke, där Fortum har sin svenska avfalls- och återvinningsanläggning, finns bara ett fåtal revir och paren har svårt att få ut ungar. Det är oklart vad minskningen av antalet berguvar beror på men tänkbara orsaker är: mindre tillgång på föda, kollisioner med elstolpar och kraftledningar, trafikdöd, råttgift och även brist på boplatser.

Fortum Recycling & Wastes kommunikatör och tillika ornitolog Annika Lorin visar berguvsholken som nu finns uppe på ett av taken vid anläggningen i Kumla. Nu ser vi fram emot nya hyresgäster i februari-mars.

Närkes Ornitologiska Förening har satt upp flera bolådor för berguvar i Närke och på bilden syns några av de ungar som ringmärkts för att följa upp populationen. Foto: Kenth Halttunen.

Fler projekt på gång för att gynna biologisk mångfald

- Fortum Recycling & Waste i Kumla har under året jobbat med flera olika projekt för att förbättra den biologiska mångfalden och bland annat har vi skapat ängsmarker och anlagt en liten damm för att gynna fjärilar och andra insekter uppe på vår sluttäckta del av deponin. Vi har även sätt upp småfågelholkar i området och planerar att anlägga en sandbank i en av våra insynsvallar runt anläggningen för att skapa boplatser för backsvalor, en art som minskat kraftigt i antal, kommenterar Annika Lorin.

Fortum har sedan ett antal år tillbaka även varit delaktiga i ett projekt för att skapa ett fjärilslandskap och gynna den biologiska mångfalden i närområdet till anläggningen i Kumla.

Läs mer om fjärilslandskapet