Kviens kraftverk

Vattennivå: +309.73 m

Uppdaterad: 06-12-2022


Vattennivån vid Kvien mäts vid kraftverket, som visas ovan. Nivån mäts även vid reglerade sjöar uppströms Kvien. Dessa visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Kvien Holmsjön Glimsjön
309.92 364.23 1.21
309.90 364.21 1.18
309.87 364.21 1.17
309.83 364.19 1.15
309.79 364.19 1.12
309.75 364.16 1.11
309.73 364.13 1.09
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m
Datum
Holmsjön
2.22
2.21
2.21
2.21
2.20
3.14
3.91
30-11-2022, 01-12-2022, 02-12-2022, 03-12-2022, 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022
m³/s
Datum

Kviens kraftverk ligger i Uvån i Malungs kommun.

Fallhöjd: 22 m