Kviens kraftverk

Vattennivå: +310.48 m

Senast uppdaterad: 10-07-2024

Vattennivån vid Kvien mäts vid kraftverket, som visas ovan. Nivån mäts även vid reglerade sjöar uppströms Kvien. Dessa visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Allmän bild
Kvien Voxsjön Glimsjön
310.49 364.28 1.64
310.48 364.28 1.64
310.49 364.28 1.65
310.50 364.28 1.65
310.51 364.28 1.66
310.50 364.29 1.66
310.48 364.29 1.66
04-07-2024, 05-07-2024, 06-07-2024, 07-07-2024, 08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024
m
Datum
Voxsjön
0.34
0.34
0.34
0.34
0.32
0.34
0.34
04-07-2024, 05-07-2024, 06-07-2024, 07-07-2024, 08-07-2024, 09-07-2024, 10-07-2024
m³/s
Datum

Kviens kraftverk ligger i Uvån i Malungs kommun.

Fallhöjd: 22 m