Kviens kraftverk

Vattennivå: +310.61 m

Uppdaterad: 15-09-2021


Vattennivån vid Kvien mäts vid kraftverket, som visas ovan. Nivån mäts även vid reglerade sjöar uppströms Kvien. Dessa visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Kvien Holmsjön Glimsjön
310.54 364.59 2.04
310.54 364.58 2.04
310.57 364.58 2.05
310.60 364.58 2.06
310.60 364.57 2.05
310.60 364.57 2.04
310.61 364.56 2.04
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m
Datum

Holmsjön
0.96
0.95
0.94
0.94
0.94
0.94
0.72
09-09-2021, 10-09-2021, 11-09-2021, 12-09-2021, 13-09-2021, 14-09-2021, 15-09-2021
m³/s
Datum

Kviens kraftverk ligger i Uvån i Malungs kommun.

Fallhöjd: 22 m