Kviens kraftverk

Vattennivå: +307.41 m

Uppdaterad: 22-03-2023


Vattennivån vid Kvien mäts vid kraftverket, som visas ovan. Nivån mäts även vid reglerade sjöar uppströms Kvien. Dessa visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

närbild på vattenkraftverk och damm
Kvien Voxsjön Glimsjön
307.73 362.36 0.27
307.67 362.36 0.28
307.61 362.37 0.28
307.54 362.36 0.28
307.49 362.39 0.29
307.45 362.39 0.29
307.41 362.40 0.31
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m
Datum
Voxsjön
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.45
16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023
m³/s
Datum

Kviens kraftverk ligger i Uvån i Malungs kommun.

Fallhöjd: 22 m