Kviens kraftverk

Vattennivå: +310.66 m

Uppdaterad: 22-11-2020


Vattennivån vid Kvien mäts vid kraftverket, som visas ovan. Nivån mäts även vid reglerade sjöar uppströms Kvien. Dessa visas enligt den rådande vattendomen.

Läs om höjdsystem

Kvien Holmsjön Glimsjön
310.53 364.63 2.01
310.56 364.64 2.01
310.59 364.64 2.00
310.62 364.65 2.02
310.63 364.65 2.01
310.65 364.68 2.02
310.66 364.69 2.03
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m
Datum

Holmsjön
4.13
4.11
4.11
4.18
4.21
4.25
4.34
16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020
m³/s
Datum

Kviens kraftverk ligger i Uvån i Malungs kommun.

Fallhöjd: 22 m