Blogg

Utvecklingen av vätgasekonomin drivs av samarbeten

07 juli 2023, 15:42 Reading time: 4 minutes

Vätgasen är unik. Genom att använda fossilfri el kan vi utnyttja vätgasen för att ersätta fossila bränslen och råvaror inom industrin samt inom transport- och energibranschen. Här i Norden befinner sig vätgasekonomin fortfarande i ett tidigt skede – nu vill vi samarbeta med industrin för att bidra till utvecklingen och öka mognadsgraden.

Det finns stora förhoppningar på denna färglösa och luktfria gas: den förväntas inte bara ersätta naturgas, utan också det kol som används för att skapa värme vid ståltillverkning, vara en nyckelkomponent i produktionen av fossilfritt bränsle och ammoniak samt på sikt möjligen kunna användas för att balansera elnätet. Vätgasen är så mångsidig att det inte finns några gränser för vad den kan användas till – exempelvis som flygbränsle. Tack vare denna mångsidighet kan vätgasen, när den produceras med fossilfri el, ta oss bort från användningen av fossila bränslen på platser där direkt elektrifiering inte är möjlig.

För närvarande är den nordiska vätgasmarknaden baserad på fossila bränslen (nästan all vätgas tillverkas idag av fossila bränslen), och marknaden för grön vätgas befinner sig ännu i ett tidigt skede. Det gäller också användningen av vätgas som ett sätt att fasa ut fossila bränslen. Den vätgas som produceras idag tillverkas för ett specifikt ändamål, oftast nära den plats där den ska användas. Idag finns inga vätgasledningar som kopplar en anläggning i Sverige till ett stålverk i Finland (eller tvärtom).

En fördel med att vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede, är att det ger oss möjligheten att faktiskt ligga i framkant av den nya vätgasekonomins tillväxt.  På Fortum börjar vi inte från ruta ett. Vi har studerat användningen av vätgas sedan 1990-talet och har arbetat aktivt med vätgasprojekt sedan mitten av 2010-talet.

Skräddarsydda lösningar för övergång till el- och vätgasbaserade processer

Vårt tillvägagångssätt främjar utfasning av kol i industrin, särskilt inom ståltillverkning, massa- och pappersindustrin samt transportbranschen, genom elektrifiering och grön vätgas. Vi kan också använda vätgas för att göra våra egna processer fossilfria, samtidigt som vi stärker den cirkulära ekonomin. Det vi erbjuder är förmågan att producera fossilfri el som sedan kan användas för att producera vätgas via elektrolys. Utöver detta undersöker vi metoder för att tillverka nya kolväten, som plast och bränslen, från infångade utsläpp av växthusgaser (det vill säga rökgaser).

För hitta platserna där en övergång från fossila till el- eller vätgasbaserade processer är möjlig, måste vi bygga nära relationer med aktörer inom industrin. Lösningarna måste ofta skräddarsys för varje enskilt fall och även vara kommersiellt hållbara.

Så hur ser framtiden ut? Vårt mål är tydligt: att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla möjligheter och koncept för en utfasning av fossila bränslen, vilket möjliggör ny vätgasproduktion. Ett av de mest intressanta projekten som pågår just nu är vår gemensamma studie med stålföretaget SSAB. Här undersöker vi möjligheterna att hjälpa SSAB att fasa ut fossila bränslen ur deras stålproduktion i Brahestad, Finland genom att använda grön vätgas. Det är en mycket spännande möjlighet som skapar massor av värdefull vätgasexpertis i hela värdekedjan. Genom den här studien fullföljer vi en av våra strategiska prioriteringar: att hjälpa industrier att minska de fossila utsläppen. Det gör vi genom att samarbeta med strategiska kunder och samarbetspartners och med deras behov som vår utgångspunkt.

Läs mer om våra vätgasprojekt (på engelska): www.fortum.com/hydrogen

Staffan Sandblom, ansvarig för utveckling av vätgasprojekt på Fortum

Energi förenar

Energi förenar allt liv. Som en av Nordens största kraft­pro­du­center, bygger vi på Fortum nya broar mellan industri och samhälle. Klimatom­ställ­ningens kurs och omfattning är i förändring – precis som vi.​

Läs mer