Blogg

SMR: serietillverkade mindre reaktorer med stora möjligheter

06 november 2023, 14:00 Reading time: 3 minutes

Visste du att stålindustrin undersöker små modulära reaktorer (SMR) för den vätgasproduktion de behöver i sin omställning? Teknikjätten Microsoft tittar också på möjligheten att använda SMR för att möta energibehoven i sina serverhallar. Om du är nyfiken på varför de utforskar detta, kan du fortsätta läsa! 💡

SMR har flera fördelar

Kärnkraftens möjlighet att stabilt producera stora mängder el med hjälp av små mängder bränsle och på liten yta gör dem till en viktig del av ett fossilfritt energisystem. All kärnkraft ger mycket låga koldioxidutsläpp och är enligt IPCC (FN:s klimatpanel) en förutsättning för att nå klimatmålen. En SMR skiljer sig däremot mot en större reaktor på några punkter.

Kostnadseffektivitet: Serietillverkning och gemensamma regelverk bedöms göra SMR mer kostnadseffektiva att bygga.

Flexibel utbyggnad: SMR representerar en spännande utveckling där kärnkraften lättare kan byggas ut i takt med det ökade behovet vilket bidrar till att göra energisystemet mer kostnadseffektivt.

Flexibel placering: De kan enklare placeras nära energikrävande industrier eller samhällen vilket minskar trycket på att bygga ut elnäten.

Passiva säkerhetssystem: De modeller som nu byggs och utvecklas har passiva säkerhetssystem vilket gör dem ännu säkrare.

Regelutveckling krävs: Det behövs anpassningar i regelverk och bättre internationellt samarbete kring gemensamma standards för att utnyttja möjligheterna till kostnadseffektivitet fullt ut.

Framtidens kärnkraft: Fortums förstudie och samarbete för att minska CO2-utsläppen inom industrin

Fortum och en industriell samarbetspartner har inlett ett samarbete för att utforska möjligheter att minska CO2-utsläppen från industrin genom små modulära reaktorer (SMR). Målet är att utvärdera potentialen för SMR, som en del av Fortums bredare förstudie om nya kärnkraftsprojekt i Norden från november 2022. Samarbetet fokuserar på teknologiska innovationer för att främja hållbar stålproduktion och stödja Fortums strategi att minska fossila bränslen inom industri- och transportsektorn.

Skillnaden mellan SMR och fjärde generationens kärnkraft

Små modulära reaktorer (SMR) och fjärde generationens kärnkraft (Gen IV) är två begrepp som ofta förekommer i kärnkraftssammanhang. Ofta används de som synonymer, men det är inte korrekt.

Läs mer

En tallriks­modell för elsystemet

Precis som kroppen behöver en balan­serad kost behöver elsystemet en balans av olika kraftslag, med olika förmågor, för att fungera optimalt. 

Läs mer