Blogg

Microsoft X Fortum – ett energigivande samarbete

18 april 2024, 14:12 Reading time: 4 minutes

Vad är det egentligen som har fört samman ett nordiskt energiföretag och ett amerikansk IT-bolag? Den gemensamma faktorn är just energi. Dels den uppenbara: hur vi kan samarbeta för att utnyttja fossilfri energi på bästa sätt. Men också den mindre uppenbara: energin som själva samarbetet ger och som kommer ur våra gemensamma mål att minska de fossila utsläppen. Både Microsoft och Fortum såg den stora potentialen i att arbeta tillsammans för att värma upp hem, offentliga byggnader och företag med fossilfri överskottsvärme från en ny datacenterregion i Finland. Och resten är, som de säger, historia – eller ska jag säga, framtid? 

Men vilka är byggstenarna för en sådan osannolik allians? Det finns många, men för mig är det här de tre viktigaste:

  1. Förtroende: som ett företag som bygger hela sin verksamhet på förtroende från kunderna, letar vi efter andra företag som delar dessa värderingar.
  2.  Win-win situationer: att hitta projekt och lösningar som ger värde tillbaka för bägge företagen är avgörande för en varaktig relation.
  3. Harmoniserade mål: projektet för återvinning av överskottsvärme är framgångsrikt på grund av att det ringar in Microsofts och Fortums gemensamma intressen och mål för koldioxidneutrala lösningar. 

För mig personligen var det här projektet en väldigt lärorik upplevelse. Som amerikan visste jag inte mycket om fjärrvärmesystem, eftersom det inte är hur vi i första hand värmer upp våra hem. Men när jag tog min masterexamen på Stanford, fick jag lära mig om universitetets eget fjärrvärme- och fjärrkylesystem, SESI. Där och då väcktes mitt intresse för sammankopplade och effektiva energisystem. Att arbeta med det här projektet har varit fantastiskt – att få se allt jag har lärt mig komma till liv.

Till syvende och sist handlar det alltid om människor. Den här typen av projekt tar vanligtvis år att slutföra och du behöver experter med olika bakgrund. Enligt min uppfattning handlar skapandet av ett ”dreamteam” inte bara om att uppnå resultat. Lika viktigt är att se människorna bakom. Att hitta gruppmedlemmar som värdesätter mångfald i människor, tankar och erfarenheter.

Sammantaget är det här mina viktigaste lärdomar från projektet tillsammans med Fortum: 

  • Att förstå den lokala kulturen är avgörande. Genom det goda samarbetet med Fortum kunde vi säkerställa att vi införlivade det finska tänket med transparens, uthållighet, social- och miljömedvetenhet i projektet. 
  • Trots många detaljer, koncentrera sig på det övergripande, gemensamma målet. Att ta reda på vad vi som företag har gemensamt är lika viktigt, om inte viktigare, än att lösa sådant som vi inte är överens om. Det handlar om att ta ett steg tillbaka, se helheten, fokusera på vad vi vill uppnå och hur vi ska nå dit. 
  • En gedigen affärsplan kan få saker att hända. Fortum presenterade en väl underbyggd affärsplan som fick Microsoft att säga ja till investeringsbeslutet. Detta initiativ är ett bra exempel på hur företag gemensamt kan åstadkomma miljömässig hållbarhet och en mer energieffektiv framtid. Det här var Microsofts första projekt för återvinning av överskottsvärme från datacenter och vi lärde oss mycket om hur vi kan använda oss av den här lösningen för andra datacenter. 

Kort sagt, jag känner att vårt samarbete har varit en enorm framgång. Ett gränsöverskridande projekt som har förenat Microsoft och Fortum i vårt gemensamma mål att driva förändring och göra skillnad.  

Shannon Wojcik

Senior projektledare energi, Microsoft

Överskottsvärme från datacenter till 250 000 fjärrvärmeanvändare

Fortum och Microsoft arbetar tillsammans med världens största projekt för värmeåtervinning från datacenter. Ett praktiskt exempel på hur energi förenar företag och samhällen till nytta för många.

Läs mer