Om en laddare inte fungerar

Charging at a Shell energy station

Ibland kommer man till en laddare som inte fungerar.

Detta är särskilt olyckligt om du befinner dig i ett område med få laddare, eller du inte har tillräckligt med el att komma dit du vill. Vi som laddoperatör arbetar hårt för att minimera risken för fel på laddare, och att åtgärda eventuella fel i våra laddare.

Så här gör vi när vi får felmeddelanden på våra laddstationer

  • Vi prioriterar reparation av laddare där det finns få andra laddare.
  • Samtidigt prioriterar vi också ut i från säkerhet. Till exempel där det är långt till nästa laddare.
  • Laddare där vi ständigt upplever fel byts ut med nya.
  • Laddare som är ur drift, på platser med stor trafik, prioriteras också.

Om du upptäcker fel på laddare som du kommer till, uppskattar vi om du kontaktar oss och berättar om det. Du rapporterar fel på laddare på telefonnummer (gratis) 020-460046