Nya innovativa fiskvägar i Dalälven

Mammut pump - Spjutmo

Fortum anlägger enligt beslut av mark- och miljödomstolen fiskvägar vid vattenkraftverken längs Dalälven, Väsa och Blyberg, i Älvdalens kommun och även Spjutmo i Mora kommun, för att underlätta för vandrande fisk att passera dammar och kraftverk. Vilken typ av fiskvandringslösning som fungerar bäst är helt beroende på de lokala förutsättningarna. Det finns ingen universallösning när det gäller fiskvandring, alla fiskar är olika, och många faktorer spelar i slutänden in för hur fisklivet kan utvecklas i vattnen kring kraftverken. Därför jobbar vi aktivt för att främja den biologiska mångfalden och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften. På så sätt stärks viktiga fiskbestånd i de utbyggda älvarna.

Efter många försök till att underlätta fiskvandringen med olika nya innovativa lösningar är de investeringar vi gör här i fiskvägar de största i svensk historia. Och vi är nöjda med de tekniska lösningar som kommer att användas vilka gynnar både harr och öring.

Lösningen består av flera delar. Dels använder vi en mammutpump för att tillföra extra lockvatten vid ingången till fiskvägen för att locka in fiskarna.

En mammutpump är en pump som använder sig av luft och fallhöjd för att göra ett litet vattenflöde ovanför dammen betydligt större på nedströmssidan. Fiskvägen byggs i våningsplan där den går över sig själv likt en ramp i ett parkeringshus. Det gör att installationerna utnyttjar ytan mer effektivt, då det är trångt att få in så här pass stora fiskvägar i befintliga anläggningar. För nedströms vandrande fisk underlättar vi passagen förbi kraftverket med hjälp av ett snedställt fingaller i kombination med en avledare.  Fingallret går inte ner så djupt eftersom smolten, unga laxfiskar, helst simmar uppe vid ytan i vattnet.

Arbetet uppströms vid Blyberg och Väsa beräknas bli klart 2025 och fiskvägarna nedströms ska vara klara och i drift 2023.

 

Projektledare för projektet:

Marco Blixt, fiskexpert

Kristoffer Sjöstrand, projektledare

 

Tillbaka till Miljöredovisningen