Pressrelease

Höga Flöden i Ljusnans Vattendrag

08 augusti 2023, 17:41

Vårflodsbild 2022

Den senaste veckan har stora mängder nederbörd drabbat Sverige som har medfört höga flöden längs Ljusnan och dess biflöden.

Höga flöden observeras i hela Ljusnans upptagningsomåde, särskilt märkbart i områden som: nedströms Lofssjön i Lofsån, i Härjeån och många andra mindre sjöar samt vattendrag. Alla dessa höga inflöden resulterar till höga flöden i Ljusnan längre ner efter älven.

De höga flödena kommer resultera till höga nivåer i sjöarna i nedre Ljusnan, liknande de som är under vårfloden

Vi uppmanar allmänheten att vara vaksamma och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder längs vattendragen. Vi håller er fortsatt informerade om utvecklingen.