Pressrelease

Höga flöden i Ljusnan med biflöden stiger ytterligare

10 augusti 2023, 16:40

Vårflodsbild 2022

De höga flödena märks fortfarande i hela Ljusnans avrinningsområde.

Enligt SMHIs analys idag kan vi se att de kan komma nya regnskurar under kommande helg.

De ökande flödena kan väntas leda till ytterligare högre nivåer i sjöarna längs hela den nedre delen av Ljusnan. Enligt analyser och mätningar ser vi att vattennivåerna kommer att öka ytterligare litegrann men för att sedan sakta börja avta.

Upplysningar och specifika varningar:

Grundsjön: Just nu spiller vi vatten från Grundsjön till Mittån därför uppmanar vi allmänheten att hålla sig borta från vattendraget Mittån då stora vattenmängder kan förväntas framöver

Sveg: I Sveg ser vi fortfarande ovanligt höga vattennivåer. Vi håller kontinuerlig uppsikt för att kunna  vidta nödvändiga åtgärder. Just nu ser det ut som att vattennivåerna kommer kulminera under fredagsdygnet.

Varpen: Varpen väntas fortsätta stiga under dagen och under senare del av veckan.

Marmen: I Marmen kommer nivåerna stiga under kommande dagar. Dammluckorna är öppna från Marmen och nedström för att vattnet skall kunna passera kraftverken nedströms och ut i östersjön.

Arbrå: I Arbrå förväntar vi oss att vattennivån fortsätter stiga under denna vecka då vattnet från övre delen av Ljusnan väntas fortsatt öka.

Voxsjön: Vi kan se att nivån i Voxsjön börjar stabiliseras men en liten nivåökning på vattenytan kan förväntas.

Vi fortsätter arbeta med åtgärder för att de höga flödena ska få så liten påverkan som möjligt.

Vi vill fortsätta att uppmana allmänheten att vara medveten om situationen från de höga flödena  och att de skall vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig och sina egendomar.

Vi fortsätter arbetet med att övervaka och informera om utvecklingen.