Pressrelease

Vårfloden dröjer

05 april 2023, 14:53

April är här, men vårfloden dröjer ett tag till.   

Vårflodsbild 2022

När kylan kom tillbaka för någon vecka sen minskade tillrinningen efter att ha stigit snabbt med några dagar med regn. Nu visar väderprognosen på högtrycksbetonat väder med kalla nätter och då går snösmältningen långsamt även om det är varmt och soligt väder under dagarna.   

I Dalälven, Klarälven och Norsälven väntar vi en normal eller något större vårflod än normalt.   

I Gullspångsälven har det smält undan mycket snö, där ser vårfloden inte ut att bli lika stor.  

Det är mängden nederbörd och sol under snösmältningsperioden som framför allt avgör hur höga flöden det blir i vattendragen under våren. Det går idag inte att säga i vilken omfattning det kommer att ske.  

De flesta sjöar som regleras är avsänkta och det finns gott om plats för att ta emot en stor del av vårfloden men i nuläget ser vi inga förhöjda risker för översvämningar.   

Förra året kom det väldigt lite regn under våren och försommaren, detta ledde till att flera sjöars vattennivåer var låga under större delar av sommaren. Risken att detta skulle inträffa i år bedömer vi som liten.