Pressrelease

Fortum ökar minimitappning för Gullspångslaxen

31 oktober 2022, 10:54

Fortum har beslutat att öka minimitappningen från 3 m3/s till 5 m3/s under 20 dagar i Gullspångsforsen då laxen leker i forsarna. Den extra tappningen innebär framför allt att lax får lättare att hitta upp i Gullspångsforsen och genomföra sin lek. Ökningen innebär med största sannolikhet också bättre förutsättningar för laxen att besätta de begränsade lekytorna i forsen som både laxen och öringen konkurrerar om.

Gullspång

-Det kändes angeläget att göra en extraordinär insats under den period som Gullspångslaxen leker. Det är nästan en fördubbling av flödet, säger Sara Sandberg, miljöchef på Fortum.

De senaste åren visar på en nedåtgående trend för Gullspångslaxen. Gullspångslaxen är världens största sötvattenlevande lax, med de unika egenskaperna att den är väldigt snabbväxande och storvuxen.

-Jag hyser goda förhoppningar om att denna åtgärd kommer att få en positiv effekt på laxbeståndet, men i vilken uträckning vet vi först lite längre fram. Vi planerar att följa upp utfallet av årets laxlek, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.