Pressrelease

Fortum investerar i en ny modern fiskavelsanläggning i Gammelkroppa

08 september 2022, 07:40

År 2020 beslutade Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland i samråd med Fortum Sverige AB, Gammelkroppa Lax AB samt Statens Lantbruksuniversitet (SLU) om en helt ny avels- och utsättningsstrategi för lax och öring i Vänern. Strategin innebär bland annat att endast fisk med Gullspångsursprung ingår i de kompensationsutsättningar om totalt 175 000 smolt som Fortum årligen sätter ut i Vänern.

Gammelkroppa

-Den nya strategin innebär att såväl den vildfödda Klarälvsfisken som de odlade linjerna av Gullspångsfisk gynnas. För de vilda stammarna i Klarälven är det positiva främst att en volymmässigt snabbare - och därmed enklare - hantering av fisk i och runt fiskfällan vid Forshaga kraftverk minskar risken för sjukdomsspridning, fysiska skador och stress hos fisken. Dessutom, då odlad Gullspångsfisk inte längre finns kvar i Klarälven minskar risken för oönskad genetisk påverkan och tillåter även att Forshagaforsen kan restaureras/optimeras för att producera mer vild lax och öring i framtiden, säger Marco Blixt, fiskeansvarig, Fortum.

Den nya anläggningen kommer att byggas med RAS-teknik. Fördelen med landbaserad RAS-odling är att verksamheten sker i slutna system där vattnet recirkuleras och de gödande utsläppen minimeras. Dessutom elimineras risken för spridning av parasiter och sjukdomar från rymlingar, vilket i sin tur kan slå ut vilda fiskbestånd. Investeringen i Gammelkroppa blir Sveriges första kompensationsodling med RAS-teknik.

Strategin medför således att tidigare avelsarbete som tidigare bedrevs i Klarälven/Vänern ”flyttar upp på land”, d.v.s. stor lax- och öring med sitt ursprung från Gullspångsälven kommer att simma runt i en ny landbaserad avelsanläggning året runt. Den nya anläggningen kommer stå färdig under 2023 och är placerad i anslutning till den befintliga kompensationsodlingen i Gammelkroppa vilken  byggdes 2019. Kostnaden för projektet är cirka 146 miljoner kronor.