Pressrelease

Project Air: Unik svensk satsning på hållbar kemi stöds av EUs innovationsfond

13 juli 2022, 14:13

Project Air är ett banbrytande projekt för kemiindustrin som ersätter fossila med återvunna och förnybara råvaror. Det gör det möjligt att erbjuda hållbara kemiska produkter till en stor mängd olika industrier och slutprodukter. Fullt utbyggd kommer Project Air att minska de globala koldioxidutsläppen med nära en halv miljon ton jämfört med idag, vilket motsvarar en procent av Sveriges totala utsläpp.

manlookingatpipelines

Project Air bygger på ett innovativt sätt att använda teknik som finns här och nu i en storskalig industriell process. För att producera hållbar metanol kommer betydande mängder infångad koldioxid och andra residualströmmar från Perstorps produktion användas tillsammans med biogas och vätgas från en ny stor elektrolysör. Den befintliga vattenreningsanläggningen kommer användas för det vatten som behövs för elektrolysen och projektet kommer använda förnybar el. Målet är att den storskaliga produktionen är igång till 2026.

Nu påbörjas nästa steg i processen vilket väntas bli klart under fjärde kvartalet 2022. Projektet har ansökt om 97 miljoner euro, den totala investeringen väntas bli mer än 230 miljoner euro.

Vi vill uppmärksamma projektgruppen för den insats som de gjort hittills, det är just den här typen av innovativt tänkande och hårt arbete som gör det möjligt för oss att nå de uppsatta klimatmålen.