Pressrelease

Fiskhiss i Mörsil gav nytt öringrekord

17 februari 2022, 12:48

Fortum installerade 2002 en fiskhiss vid Mörsils kraftstation i Indalsälven som ett alternativ till den traditionella fisktrappan som tidigare fanns på platsen. Inför säsongen 2021 uppgraderades hissanläggningen vilket med största sannolikhet är förklaringen till det nya öringrekordet.

Fångstrapport Mörsil fiskhiss 2021

-Det är oerhört glädjande med detta historiska fångstrekord för öringarna vid Mörsil i Indalsälven. Fortum arbetar aktivt på olika sätt för att främja och stärka biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Fångstrekordet visar att det löpande arbetet med att försöka optimera våra anläggningar kan ge riktigt bra utdelning även om det bara är frågan om en liten detaljförbättring, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Innan fiskhissen installerades fanns en laxtrappa anlagd som på sin tid hjälpte i snitt cirka 30 leköringar per år att ta sig förbi, detta i jämförelse med att fler än 200 öringar tog sig förbi dammen i år.

En fiskhiss är en teknisk lösning som hjälper vandringsfisk att passera en barriär i vattendraget, som till exempel en kraftverksdamm. Till skillnad från naturlika fiskvägar så vandrar inte fisken förbi helt på egen hand utan får lite hjälp på vägen. Fisken lockas in i en fångstbur nedströms vandringshindret med hjälp av lockvatten från dammen via en tub. Fisken hissas sedan upp till dammkrönet för registering. Därefter lyfts fisken över dammen för att fortsätta sin vandring uppströms. Denna förflyttning kan även göras helt automatiskt beroende på anläggningens utformning.

Det har aldrig fångats så många öringar som 2021 vid Mörsils kraftverk sedan fiskhissen driftsattes för cirka 20 år sedan. En av förklaringarna till fångstrekordet är den förbättrade gallerkalv som Fortum installerade inför säsongen 2021. Fiskhissen var i drift mellan den 21 juni och 30 september 2021 och totalt fångades då 211 öringar, 4 harrar samt en abborre som hissades över dammkrönet. Det innebär en fångsteffektivitet på 2,1 öringar per fiskedygn, mer än en dubblering jämfört med de senaste 10 årens medelfångster per år.