Pressrelease

Nu har hälften av Sveriges elkunder en certifierat schysst elhandlare

08 september 2021, 07:30

Fortum är nu anslutna till Schysst elhandel vilket betyder att hälften av landets elkonsumenter valt en certifierad elhandlare. Certifieringen har tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen och består av 18 särskilt uppställda kundlöften.

Two people looking into the camera

Karin Hallberg, chef för Fortums konsumentaffär i Sverige & Claes Frykstrand, certifieringsansvarig på Fortum.

-Fortum har valt att certifiera oss därför att vi vet att det är viktigt för våra kunder att känna sig trygga. Men det har även en betydelse för elmarknadens förtroende i stort att alla stora aktörer deltar, säger Karin Hallberg, chef för Fortums konsumentaffär i Sverige.

Genom certifieringen förbinder sig Fortum som elleverantör till 18 särskilt uppställda kundlöften. I stort handlar de om att som elleverantör vara tydliga och ärliga i mötet mellan säljare och kund så att denne kan känna trygghet i sitt köp av el. Bland annat att ska extra hänsyn visas till utsatta kunder, den prisinformation som lämnas måste förstås vara rätt men också tydlig och kunden ska alltid informeras om sin ångerrätt.

-Det är positivt att flera större aktörer på elmarknaden valt att kvalitetssäkra sina säljprocesser genom Schysst elhandel certifieringen. Det bidrar till ökad kännedom om certifieringen och att kunderna kan göra mer medvetna val, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

Den process som föregår certifieringen är omfattande och för en större aktör kan det ta uppåt ett och ett halvt år innan alla processer och texter har kvalitetssäkrats och både medarbetare och externa säljföretag utbildats. Företaget som tar hand om certifieringsprocessen är DNVGL,  ett oberoende, ackrediterat certifieringsföretag.

-Jag har mött ett stort intresse för certifieringen från andra branscher under arbetet och jag hoppas förstås att det arbete som vi certifierade elhandlare lägger ned på att utbilda våra externa säljföretag kan tjäna som inspiration för andra, säger Claes Frykstrand, certifieringsansvarig på Fortum.

Fortum har även elhandel i Finland och Norge och nästa steg är att se över möjligheterna till att certifiera elförsäljningen även på dessa marknader.

-Schysst elhandel är en kvalitetsstämpel som ökar tryggheten för våra kunder. Det är jätteviktigt för oss att kunna ge våra kunder den tryggheten som en sådan här certifiering för med sig, på alla marknader vi verkar, säger Karin Hallberg.