Pressrelease

Fortums förstudie kring kemisk återvinning av plast för CO2-neutral råvara åt plastindustrin får miljonstöd av Energimyndigheten

08 juli 2021, 06:17

Fortum har beviljats sex miljoner kronor från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie kring kemisk återvinning av plast. Förstudien ska testa och utvärdera vilka plastavfallsströmmar och sorteringsmetoder som är lämpliga för att kostnadseffektivt få fram en CO2-neutral råvara till plastindustrin.

balad plast

-Avfall kommer i allt högre utsträckning bli till ny råvara inom alla sektorer. Betydande andelar av plasten är idag svår att materialåtervinna. Med hjälp av kemisk återvinning är målet att öka den andelen kraftigt och den förstudie vi nu beviljats stöd av från Energimyndigheten syftar till att få fram CO2-neutral råvara till Borealis plastreturraffinaderi, säger Johanna d´Annibale, Manager Strategy Portfolio & Projects Fortum Recycling & Waste.

Förstudiens totala budget är på tolv miljoner kronor vilket innebär att Energimyndigheten finansierar femtio procent. Det finns stora ambitioner och mål satta både på EU-nivå och i Sverige att öka återvinningsgraden av plast. Det behövs mer än dagens mekaniska återvinning av plast för att nå dessa mål, så satsningar på nya återvinningsmetoder och teknologier för att möjliggöra återvinning av de blandade plastfraktioner som idag inte går att återvinna mekaniskt är nödvändiga för att nå klimatmålen.

Målet – en anläggning i drift till 2024
Borealis och Fortum har gått in i ett samarbete med målet att bygga det första kemiska plastreturraffinaderiet i Sverige. Fortums roll i samarbetet är att analysera olika plastfraktioner som idag inte går att återvinna för att ta fram den optimala insatsråvaran till den kemiska återvinningen Borealis har som mål att etablera i Stenungsund. Den här integrationen mellan avfallshantering och bearbetning i direkt koppling till en krackeranläggning, skulle i så fall bli den första i sitt slag. Verksamheten planeras att starta 2024.

-Att återvinningsindustrin har ett nära samarbete med den producerande industrin ser vi som fundamentalt för att skapa rätt förutsättningar för effektivitet och cirkuläritet. Genom att använda sig av återvunnen råvara i den kemiska återvinningsprocessen för att skapa pyrolysolja, som i sin tur ersätter den fossila råvara i Borealis krackeranläggning, är helt i linje med regeringens uppsatta miljömål och löser många av de utmaningar som idag finns kring återvinningen av plast, säger Johanna d´Annibale.

Läs mer om samarbetsprojektet med Borealis här.