Pressrelease

Vårfloden från fjällen är på gång

07 maj 2021, 06:13

Nästa vecka kommer både värme och nederbörd över de områden i Dalälven, Klarälven och Ljusnan där det finns snö kvar och då kommer snösmältningen ta fart och tillflödet till sjöar och vattendrag öka. Vår bedömning av de prognoser vi har är fortfarande att vårfloden blir mindre än normalt, men en sen vårflod ökar risken att snön smälter på kortare tid och då kan flödet bli högt under en kort period, även om den totala volymen av vårfloden är liten.

vårflod

Dalälven
Västerdalälven är i stort sett oreglerad, det finns kraftverk, men inga magasin att lagra vatten i. Flödet i Västerdalälven kommer öka snabbt med start i början av vecka 19. I Österdaläven finns det utrymme att magasinera en stor del av vattnet i både Trängslet och Siljan. Flödet i nedströms Rotälven kommer stiga, men inte högre än normalt ned till inflödet i Siljan. 

När det kommer mer vatten från Västerdalälven kommer tappningen från Siljan minskas och flödet nedströms sammanflödet kommer då inte stiga så mycket som det stiger i Västerdalälven. Det blir högre flöde än det är denna vecka,  men det blir inga nivåer över det normala.

Klarälven
I Klarälven kommer tappningen öka långsamt från mitten av nästa vecka. Nivån i Höljesmagasinet är låg och tappningen kan ökas långsamt i takt med att nivån stiger i sjön. Det kommer ta några veckor att fylla upp Höljesmagasinet och det blir inte någon högt flöde i Klarälven under första halvan av maj och troligtvis betydligt lägre än en normal vårflod under hela maj månad. Regn kan alltid förändra förutsättningarna för vad som händer några veckor fram i tiden.

Sjön Rottnen (Norsälven) och sjön Skagern (Gullspångsälven) har för årstiden lägre vattennivåer än normalt. I båda fallen beror det på att kraftverken kommer stoppas under några veckor för underhållsarbeten. I Rottnen har arbetet startat och nivån börjar nu stiga och beräknas vara uppe på normal nivå i god tid före sommaren. I Skagern sjunker nivån ytterligare några dm innan kraftverket stoppas för jobbet som startar v19. I Skagern kommer nivån stiga med några cm per dygn och nivån kommer inom två veckor vara inom det normala för sommaren.

Ljusnan
I början av nästa vecka slår vädret om och det blir varmare samt att det kommer in nederbörd i de områden där det finns snö kvar. Detta gör att snösmältningen kommer att ta fart i de delar där snön fortfarande ligger.Bedömningen utifrån de prognoser som finns är att vårfloden blir mindre än normalt. Då vårfloden är sen ökar risken att snön smälter under kortare tid och att flödet kan bli högt under en kortare tid på de ställen där magasin saknas. I hela systemet är magasinsnivåerna låga vilket gör att vattnet kan magasineras i sjöarna.

Informationen om vårfloden kommer uppdateras om ca 2 veckor eller tidigare om läget förändras.