Pressrelease

Vårfloden är snart över

25 maj 2021, 15:50

Årets vårflod har varit kortare och mer intensiv, men sett till vattenvolymer har den varit nära det normala.

vårflod

Dalälven
Vårfloden i Dalälven blev nära normal som helhet då mindre snö kompenserades med regn fyllde på där snön saknades.

I Västerdalälven avtar nu flödet dag för dag och när flödet minskar i Västerdalälven ökas tappningen från Siljan för att hålla ett jämt flöde nedströms sammanflödet. Siljan är mycket nära högsta regleringsgränsen och om inget oväntat händer kommer nivån stiga några cm till innan det vänder. Tappningen vid Långhags kraftverk är 600 m3/s och nästa tappningsändring är troligtvis en minskning. Runn har varit uppe någon cm från den normala regleringsgränsen och vänt. Håvran har stigit ca 0,5 m sedan vårfloden startade, vilket är normalt. Nivån kommer vara stabil några dagar framåt innan den börjar sjunka tillbaka till normal sommarnivå.

Klarälven
I Klarälvens övre del (Trysilälven) har flödet kulminerat. Höljessjön är snart full och tappningen har ökats i omgångar under den gångna veckan och är nu ca 250 m3/s, högt men nästan 100 m3/s lägre än under en normal vårflod. I nedre delen av Klarälven är flödet ca 300 m3/s och stiger långsamt fram till helgen. Under nästa vecka förväntas minskade flöden i hela Klarälven från Höljes ned till utloppet i Vänern.

Ljusnan
Tillrinningarna till magasinen i Lossen och Grundsjöarna minskar successivt och magasinen fylls på. I Härjeån (Smedjemorasjön, Orrmosjön och Härjeåsjön) har tillrinningen kulminerat och tappningen är nu på väg nedåt. Även till Svegssjön har tillrinningen minskat och tappningen minskar nu i älven.