Pressrelease

Fortum och Maskrosbarn i nytt samarbete

17 december 2020, 10:00

En halv miljon barn har en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Merparten av barnen lever med detta dagligen i sin hemmiljö. Fortum vill genom samarbetet med Maskrosbarn bidra till att göra fler vuxna medvetna om hur de kan bli bättre på att uppmärksamma om barn i deras närhet behöver hjälp och vad de kan göra för att hjälpa.

MRB FORTUM

–Då problematiken finns utspridd i hela Sverige och är så pass stor, vill vi tillsammans med Maskrosbarn jobba långsiktigt och skapa förändring. Vi kommer bland annat att fokusera på att sprida kunskap om hur vuxna kan bli bättre på att uppmärksamma om barn i deras närhet behöver hjälp, säger Per-Oscar Hedman, kommunikationschef för Fortum i Sverige.  

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer barn till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Detta görs bland annat genom att lyfta barns röster till beslutsfattare, utbildningar, föreläsningar samt en gedigen stödverksamhet i form av helg- och lovläger, ungdomsgårdar, kuratorsamtal och internetstöd.

Samarbetet mellan Fortum och Maskrosbarn är nytt för i år och målet från Fortum är inte bara att stötta verksamheten utan även att öka medvetenheten både hos sina egna medarbetare och sina kunder.     

– Detta år som präglats av pandemi, oro och ensamhet har varit extra tufft för barn som redan befinner sig i en utsatt situation hemma. Maskrosbarn har arbetat i 15 år med att på olika sätt ge stöd åt målgruppen och det känns otroligt roligt att nu ha med oss Fortum på den här resan. Tillsammans tror vi att vi kan nå och erbjuda stöd till ännu fler barn. Vi hoppas också på att tillsammans sprida kunskap och visa på hur man som vuxen kan ge sitt stöd, säger Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare på Maskrosbarn.

Om Maskrosbarn
Maskrosbarn är en organisation som arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för barn till föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. Maskrosbarn anordnar till exempel Torsdagsmys med aktiviteter varje vecka. De erbjuder lokala stöd i Stockholm, Göteborg och Malmö i form av ungdomsgård, stödsamtal, helgläger och personliga coacher samt ett rikstäckande stöd bestående av chatt, kurator online och läger under skolloven.