Pressrelease

Fortum inleder en strategisk översyn av verksamheten inom Consumer Solutions

03 december 2020, 08:15

Fortum har beslutat sig för att utvärdera de strategiska alternativen, inklusive en eventuell försäljning, av verksamheten inom affärsområdet Consumer Solutions. Det sker som en del av bolagets strategi och kontinuerliga översyn av ägarportföljen. Med utgångspunkt i en första bedömning har verksamheten identifierats kunna erbjuda högre tillväxt och värdepotential med en alternativ ägarstruktur.

Light pic

Affärsområdet Consumer Solutions ansvarar för Fortums el- och gashandel i Norden. Polen och Spanien, inklusive kundtjänst och fakturering. Fortum är Nordens största elhandlare med ungefär 2,4 miljoner kunder fördelade på olika varumärken i Sverige, Finland, Norge, Polen och Spanien. Affären omfattar såväl el som närliggade värdeskapande och digitala tjänster.  

2019 sålde Fortum Consumer Solutions totalt 30,6 TWh el och 4.1 TWh gas med en jämförbar EBITDA på 141 miljoner euro. Affärsområdet har ungefär 1 100 anställda.