Fortum eNext ska renovera en 46 år gammal generator i Sverige

E.ON har valt Fortum eNext för att rusta upp den gamla generatorn i kraftvärmeverket Åbyverkets enhet G3 i Örebro. Generatorn kommer att renoveras i Fortums egen fullt utrustade verkstad för att reparera och linda om både rotorer och statorer. Efter renoveringen kommer generatorn att vara som ny igen och kommer att klara ytterligare 20 års drift.

eon powerplant

Åbyverket, som ägs av E.ON Värme Sverige AB, är ett kraftvärmeverk i Örebro som förser Örebro stad med omnejd med fjärrvärme och el.

Kraftvärmeverket, som för närvarande drivs med träflis och olja som bränsle, är utrustat med fyra pannor som var och en levererar 140, 291, 165 respektive 70 MW värme. Elproduktionen sker med hjälp av två enheter: G3 med 130 MVA, ursprungligen tagen i drift 1974, och G4 med 29,5 MVA, som togs i drift 2012.

På senare år har den 46 år gamla G3-enheten haft en ganska låg tillgänglighet, så som ett första steg bestämde sig kunden för att renovera den gamla vätgaskylda generatorn med kringsystem för att förlänga enhetens livslängd med ytterligare 20 år.

I den offentliga upphandlingen kunde Fortum eNext uppfylla kundens krav i fråga om tidsåtgång och kvalitet och erbjöd därtill den bästa tekniska lösningen.

"Vi var mycket glada över att E.ON Sverige valde oss för jobbet. Vi lägger stor vikt vid att lyssna på och förstå kundernas behov så att vi kan erbjuda lämpliga och kostnadseffektiva lösningar i varje enskilt fall. Vi har god erfarenhet av att arbeta med dem, eftersom vi förra året erbjöd dem teknisk support på hög nivå och även levererade en reservlindning till statorn," säger Key Account Manager Jonas Holmgren från Fortum eNext Turbine and Generator Services.

"Fortum har visat prov på sin stora erfarenhet när det gäller generatorer. Därför är vi övertygade om att de kommer att utföra renoveringen med en hög nivå av kvalitet och effektivitet. Vi är mycket nöjda att få arbeta med Fortum," säger Azra Sapcanin, Head of Asset Management Örebro från E.ON Sverige.
Renoveringen kommer att börja med att hela generatorn monteras ned och att rotorn tas bort. Efter det kommer statorn, som väger hela 110 ton, att lyftas upp genom taket med en gigantisk mobilkran. Delarna kommer sedan att transporteras 10 mil österut till Västerås för omlindning av statorn och rotorn och renovering av alla övriga delar.

Arbetet på plats planeras att påbörjas i april och hela projektet borde vara slutfört i slutet av september – precis lagom till den kalla årstiden.

Vår generatorverkstad

Fortum eNexts verkstad i Västerås är utformad för heltäckande underhållstjänster och är fullt utrustad för reparation och omlindning av både rotorer och statorer. Verkstaden driver Nordens enda oberoende höghastighetsanläggning för rotorbalansering, och balanserar upp till 110 ton och till hastigheter upp till 4 300 varv per minut.

Fortum eNext har två specialiserade verkstäder i Skandinavien, redo att stötta anläggningsägare.

Läs mer om vår verkstad (på engelska)