Pressrelease

Fortum och Bahnhof i nytt samarbete om virtuellt kraftverk - kan på sikt hjälpa till att hantera Stockholms effektbrist i elnätet

25 juni 2020, 09:02

Internetleverantören Bahnhof och Fortum Spring inleder samarbete om det första kommersiella tillämpningen av serverhallar som virtuella kraftverk. På millisekunder kan serverhallen Thule i centrala Stockholm gå över till sina back up-batterier och därmed frigöra effekt som behövs på annat håll i nätet. Denna lösning är extra betydelsefull i dagens situation där det kommer att dröja några år innan överföringskapaciteten in i Stockholm har byggts ut.

data-center

-Vi genomförde vår första pilot för efterfrågeflexibilitet i Sverige 2016 och jag är mycket glad över att vi nu kan presentera ett kommersiellt samarbete med Bahnhof, de har ett starkt utvecklingsfokus och har velat utveckla nya saker tillsammans med oss, säger Ilari Alaperä, tillförordnad chef för Fortum Spring.

Samarbetet innebär att Bahnhof från och med juni i år deltar som en aktör på marknaden för balanskraft där de kommer att sälja upp till 0,3 MW. Det är en effektminskning som kan åstadkommas på millisekunder vilket gör det särskilt lämpligt för att hantera plötsliga förändringar.

Viktigare än den mängd tillförd effekt som just denna serverhall kan sälja genom att istället gå över till sina back up-batterier är att det visar hur även användarsidan kan vara en resurs att balansera upp skillnaden mellan tillgänglig och efterfrågad effekt.

I energisystem med stora mängder väderberoende elproduktion kommer stabiliteten i energisystemet att bygga på en kombination av produktion, energilager och efterfrågeflexibilitet. Detta samarbete handlar om det senare och börjar med en serverhall.-Vi är mycket glada över att ha fått tillstånd av Svenska Kraftnät att göra detta. Det här betyder att vi kan använda våra back up-batterier på ett sätt som kommer samhället till del. Det är vår stora drivkraft, men det innebär även en intäktsström från något som tidigare bara var en kostnad, säger Mikael Wallén, ansvarig för infrastruktur på Bahnhof.

Fortum Spring
Hushåll och företag har ett omväxlande behov av el. De har också energilager i form av värme- och kylsystem, elbilar, serverhallar och annat. Fortum Spring finns som en möjliggörare mellan behovet av energi och energilager. Vi delar på värdet genom att styra de uppkopplade anläggningarna och sälja den aggregerade effekten som ett virtuellt batteri till kraftnätsoperatörerna.

Banhof
Bahnhof är en internetleverantör som erbjuder en bredd av IT- och molntjänster till privathushåll och företag globalt. Vi är kända för våra gröna högsäkerhetsdatacenter som vi har byggt med en grundtanke om optimalt effektiv energianvändning och återvinning. Vi växer snabbt och håller oss ständigt i framkant vad gäller teknisk innovation, och vi har en ljus och spännande framtid framför oss. Bahnhof är noterat på Spotlight Stock Market. bahnhof.se