Pressrelease

Vårfloden har startat men trots en ovanlig vinter verkar den bli normal

24 april 2020, 11:32

Värmen har nått både Dalafjällen och Klarälvens tillrinningsområden i Norge. Redan till helgen blir det kallare igen och snösmältningen stannar av och flödet minskat ingen under nästa vecka. För Ljusnans del ser det ungefär likadant ut med normala snömängder kvar i tillrinningsområdena men i den nedre delen är snön redan borta.

vårflod

-Det kommer finnas kvar snö för en flödestopp till, men risken för en hög topp har minskat och utan mycket regn framöver kommer vårfloden bli mycket lugn, säger Claes Kjörk, vattenregleringsansvarig på Fortum..

Dalälven
Flödet i Västerdalälven har ökat stadigt de senaste dagarna och kommer fortsätta öka några dagar till. Trängsletsjön fylls nu och tappningen från Trängslet kommer vara låg under flera veckor. Österdalälven har även lokala tillflöden och det mesta vattnet kommer från Rotälven. Flödet i Österdalälven stiger som under en normal vårflod.

I Siljan stiger nivån sakta och förväntas fortsätta upp mot normal sommarnivå under de närmaste veckorna. Tappningen från Siljan anpassas till flödet i Västerdalälven för att det totala flödet i Dalälven nedströms sammanflödet inte ska blir för högt. Risken för höga flöden i nedre Dalälven är betydligt lägre än under en normal vårflod.

Klarälven
I Klarälven har nu tillflödet till Höljesmagasinet ökat och nivån i Höljessjön stiger. Det blir en liten tillrinningstopp från Norge fram till helgen innan kallare väder minskar snösmältningen och tillflödet avtar igen. Nedström Höljes kommer flödet i älven öka något, men magasinet dämpar ut flödet och det kommer inte bli något högt flöde i Klarälven den närmaste tiden. I fjällen uppströms Höljes kommer det även efter helgen finns mer snö än normalt och det kommer en högre flödestopp i Klarälven längre fram under våren. När vårfloden kommer igång, förväntas normala flöden och nivåer utmed älven. Vädret under maj månad styr utvecklingen. Fortum räknar med att det högsta flödet i Klarälven kommer under andra halvan av maj, men det är inte ovanligt att det dröjer in i juni.

Ljusnan
Tillrinningen i de övre delarna av Ljusnan har ökat något under veckan. Då det ska bli lite kallare under slutet av denna vecka så kommer snösmältningen att stanna av för att senare öka igen. Snömängden är fortfarande runt den normala. När värmen kommer igång igen efter det lite kallare vädret räknar vi med en liten tillrinningstopp i Voxnan. I den nedre delen av Ljusnan är snön borta så skogsfloden är över.