Pressrelease

Fortum överlåter dammen vid Badasjöarna till lokal intresseförening

25 februari 2020, 06:07

Energisystemet är under förändring och det påverkar hur vattenkraften används. När behovet av effekt ökar i betydelse påverkar det även framtiden för dammar som den i Rinn vilken bara har en begränsad regleringsförmåga. Dammen är dock fortsatt viktig för vattenivån i Badasjöarna. Nu är det klart att Badasjöarnas intresseförening kommer att ta över dammen, men först ska den byggas om.

Rinn

-För boende runt Badasjöarna är det viktigt att vattnet fortsätter att vara på den nivå som det är idag och de har även varit villiga att ta över dammen i Rinn för att säkerställa det. Från Fortums sida är vi mycket glada över att vi tillsammans hittat en lösning som alla parter är nöjda med, säger Konrad Enckell, projektledare på Fortum

Det var efter ett samråd under hösten 2017 som Fortum i samråd med Länsstyrelsen, fastighetsägare och allmänheten i Torsby enades om att en utrivning av dammen i Rinn inte var aktuell. För att kunna fungera i sin nya roll, utan regleringsförmåga, behöver dock dammen byggas om till en så kallad överfallsdamm. I samband med det byggs det även en fiskväg.

Ansökan om att bygga om dammen i Rinn lämnades in till mark- och miljödomstolen 31:a Januari 2020 och målet är att kunna genomföra ombyggnationerna under sommaren och hösten 2021.