Pressrelease

Fortum Waste Solutions nominerade till gruvindustrins innovationspris för sin vattenreningslösning

26 november 2019, 13:15

En av gruvindustrins stora hållbarhetsutmaningar är anrikningsprocessen med dess omfattande vattenanvändning i kombination med striktare utsläppskrav. Fortum Waste Solutions har därför i nära samarbete med LKAB och RISE utvecklat en reningsmetod av processvatten baserad på en kombination av ytaktiva filter och mikrober som både renar och gör det möjligt att återanvända vattnet. För detta arbete har Fortum Waste Solutions nu utsetts till en av tre finalister för utmärkelsen SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award som delas ut den 27 november.

-Vi har byggt upp en pilotanläggning hos LKAB i Svappavaara med fokus på att få bort sulfat och nitrat ur processvattnet från anrikningen så att det kan återanvändas. I och med projektet har vi tagit ett viktigt kunskapssprång framåt, så det är fantastiskt roligt att det uppmärksammas, säger Thomas von Kronhelm, svensk forsknings- och utvecklingschef på Fortum Waste Solutions.

Projektet är inriktat på reningen av vattnet som används i anrikningsprocessen. Med hjälp av mikrober tas nitrat och sulfat bort medan ytaktiva filter tar bort uranet. Efter denna process kan vattnet sedan gå igenom de ytterligare steg som behövs för att kunna återföras till den omgivande miljön. Men processen löser även det problem som finns med utfällningar vid recirkulation av vattnet. Vattnet kan alltså återanvändas, en möjlighet som med nuvarande teknik är begränsad. Reduktionen av sulfat minskar också risken föromvandling till sulfid i processen, något som i sin tur leder till korrosion i rör och utrustning och stör metallutvinningsprocessen.

-Pilotstudierna har nått uppställda mål men behöver fortfarande optimeras avseende reduktionskapaciteten av sulfat. Projektet har dock gett processkunskap om hur detta kan åstadkommas. Dessutom har projektet, som genomförts i nära samarbete med LKAB och RISE, indikerat att rening av sulfat och nitrat kan ske simultant, säger Thomas von Kronhelm.

Det sker en rad olika pågående projekt runt om i världen i olika skala som använder sig av biologisk sulfatreduktion, men tekniken är ännu, i stort sett, inte kommersialiserad. Det innovativa med Fortum Waste Solutions metod ligger i att den är en kombinationsprocess där tekniska utmaningar runt bioprocessen, som igensättningsproblem av bioreaktorer och drift vid högt naturligt pH i processvatten, har lösts.

Om SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award
Utmärkelsen syftar till att belöna en innovation, ett projekt eller annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige. Vinnaren av SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award koras på Svemins Höstmöte på Nalen i Stockholm den 27 november. www.sipstrim.se/sv/mining-award