Pressrelease

Fortum får tillstånd för 600 miljonersinvestering i Trängslet – ska öka säkerheten ytterligare

01 oktober 2019, 06:05

Fortum har fått tillstånd av mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt att genomföra en omfattande uppdatering och modernisering av Trängslets regleringsdamm i Älvdalens kommun. Arbetet med denna 600 miljonersinvestering beräknas påbörjas i höst och vara klart i mitten av 2024. 

trangslet

Trängslet är med sina 125 meter den högsta jorddammen i Sverige och också det största regleringsmagasinet bland Fortums kraftverk. Bygget påbörjades 1955 och stod klart 1960. Dammen har uppdaterats och rustats upp flera gånger men aldrig så omfattande som nu.

-                 Trängslet kommer nu att moderniseras och förbättras, den ska helt enkelt framtidssäkras. Arbetet är ett led i att fortsätta att utveckla vattenkraften så att den kan behålla sin viktiga roll i vårt fossilfria kraftsystem i Sverige, säger Per Fektenberg, projektledare.

Syftet är att dels skapa möjligheten att kunna sänka av dammen snabbare och lägre än idag, dels att minska risken för att dammen kan komma att bli utsatt för erosion på nedströmssidan när det är stora vattenmassor som släpps igenom.

Ett nytt djuputskov kommer därför byggas i en befintlig omloppstunnel under dammen och utskovskanalen kommer att förses med trappsteg för så kallad energiomvandling. Det innebär att risken för att det ska uppstå en stor erosionsskada vid höga flöden där utloppet och den gamla älvfåran möts minskar, något som i sin tur gör att vatten inte kommer att ta sig uppströms till dammen och utsätta den för erosion. Utöver detta kommer dammluckorna uppdateras och själva dammen förstärkas ytterligare.

Planerna för att rusta upp dammen påbörjades redan 2008 och sedan dess har förstudier genomförts och ansökan gjorts som blev godkänd 2017. Totalt handlar det om en investering på ca 600 miljoner kronor.