Pressrelease

Fortums solcellsanläggning tar Lidö ett steg närmare målet om hållbar turism

14 juni 2019, 13:20

Tillsammans med finska Neste tänker eldsjälarna bakom Lidö Värdhus, Olle Telje och Hugo Olofsson, ta denna skärgårdsidyll utanför Norrtälje till ett sommarparadis fri från nettoutsläpp av växthusgaser under loppet av ett år. Sommartid har ön tiotusen besökare vilket ställer stora krav på energiförsörjningen. Med solcellsanläggningen från Fortum kan Lidö Värdshus nu själva klara en fjärdedel av sitt ökade elbehov sommartid.

PR ENG v4 00 01 28 17 Still001

-Lidö Värdshus är ett bra exempel på hur solkraften kan vara mycket konkurrenskraftig även på våra breddgrader. Med kraftigt ökat elbehov sommartid för värdshuset, då solkraften också producerar som absolut mest, blir en sådan här anläggning snabbt lönsam, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft, som talade på invigningen.

Sverige har som mål att bli världens första klimatneutrala välfärdsland och då behövs många olika insatser. Projektet Zero Island är ett sätt att praktiskt visa på att det är möjligt att även få en starkt säsongsbunden turistverksamhet att leva upp till höga hållbarhetsmål. Att kunna producera sin egen el har varit viktigt för Olle Telje och Hugo Olofsson av flera anledningar, både att klara delar av sitt eget energibehov och för att minska sårbarheten.

Fortum har installerat en solcellsanläggning med 90 solpaneler på ön, med en total effekt på 24 kW och årlig produktion på ca 20 000 kWh. Det motsvarar upp mot en fjärdedel av den el som Lidö Värdshus använder sommartid.

-Denna anläggning har vi byggt i skärgårdsmiljö, men för alla som använder mer el sommartid minskar egen solkraftsproduktion även utsattheten vid exempelvis strömavbrott och minskar belastningen på elnätet. Det senare är en fråga som blivit mer aktuell när nätutbyggnaden på inte hänger med, säger Toni Kekkinen.

Nestes Zero Island invigdes den 12/6 och via projektets hemsida kan man även boka en natt i Zero Cabin, ett helt klimatneutralt boende på ön. Fortum deltar som samarbetspartner.

Om Neste
Neste (Nasdaq Helsingfors) skapar hållbara lösningar för transport, företag och konsumenter. Vi har ett stort utbud av förnybara produkter som möjliggör för våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Läs mer: neste.com