Pressrelease

Ingen fjällflod före påsk

16 april 2019, 05:58

Från de övre delarna av Klarälven och Dalälven är det fortfarande låga tillflöden och även om det ser att bli några grader varmare under påskhelgen kommer det inte ge några högre flöden någon av vattendragen.

vårflod

I Byälven och Gullspångsälven har vårfloden passerat sin flödestopp och detta gjordes utan några kända problem. I båda älvarna kan det finns en del snö kvar, men små mängder som inte kommer ge några höga flöden när den smälter. Nivån i sjön Skagern är betydligt lägre än den var under mars månad. Tappningen anpassas nu för ett tre veckor långt stopp i Gullspångs kraftverk från mitten av maj och för att nivån skall vara inom det normala för sommarn i början av juni.

I Norsälven finns det snö kvar i de övre delarna av tillrinningsområdet och vi väntar på att flödet ska öka i dessa områden. I de nedre delarna av älven avtar tappningen och vi förväntar oss inga flöden som kan orsaka några problem längs vattendraget.

Kymmens kraftverk är åter i drift efter ett långt oplanerat stopp under vintern. Tappningar och nivåer i sjöar och vattendrag som påverkats av stoppet håller på att återgå till det normala.

I Klarälven minskade vattenflödet under förra veckan. Magasinet i Höljes är nu tömt och nu väntar vi på att snön som finns kvar ska smälta. Högre temperatur kommer ge långsamt ökande vattenföring i Klarälven under påsken, men snösmältningen i de norska fjällen som ger mycket vatten till Höljes sätter fart först efter påsken.

Situationen i Dalälven är lik den i Klarälven. Snön i de nedre delarna har till stor del smält och i de norra delarna ligger det mesta kvar. Flödet i de övre delarna av Västerdalälven och Österdalälven är låga och även här blir det en långsam flödesökning under påskhelgen.

I Svärdsjövattendraget har tappningen från Amungen stängts och nivån stiger. Tappningen från Balungen kommer sänkas till minimitappning i början på denna vecka och därefter kommer nivån i Balungen börja stiga.

Nivån i Siljan har varit stigande en tid och kommer fortsätta stiga långsamt under april.

Nivån i Runn har nu vänt och är på väg uppåt, senast den 1 maj ska nivån vara över +106,40 m ,vilket är ca 3 decimeter högre än nuvarande nivå.

Fortum återkommer med information när snösmältningen i fjällen startar.