Pressrelease

Samarbetet för Hållbar Vattenkraft i Dalälven fortsätter

20 december 2018, 10:00

Idag den 20 december 2018 är vi stolta att presentera den samarbetsöverenskommelse som ligger till grund för Förvaltningen av Hållbar Vattenkraft i Dalälven, en samverkansprocess mellan Vattenregleringsföretagen, Fortum och Vattenfall samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län.

toni-kekkinen-dalälvsstrategin

Arbetet har under åren 2015–2018 genomförts i projektform med flera arbetsgrupper för olika delprojekt. Som slutresultat presenterades åtgärdsplanen för vattenkraftens miljöåtgärder. Detta ska nu att förvaltas av Förvaltningsrådet som består av en styrgrupp och arbetsgrupper och ska även verka för ökad kunskap om Dalälvens energi-, natur-, och kulturvärden. Även projekt som MERA LIV kommer att ingå under det övergripande arbetet för Hållbar Vattenkraft i Dalälven.

-Att fortsätta detta värdefulla samarbete är en självklarhet för Fortum. Under projektets gång har vi sett hur information har delats och miljöåtgärder har prioriterats tillsammans med länsstyrelserna och vattenregleringsföretagen, vilket vi tror är nyckeln till framgångsrika beslut och åtgärder som gör skillnad för miljön. Detta samtidigt med målet att vattenkraften ska värnas, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.

I åtgärdsplanen tydliggörs att behovet av miljöåtgärder i vattenkraften behöver avvägas i förhållande till energinyttan och att de åtgärder ska prioriteras som ur ett nationellt perspektiv ger störst miljönytta i förhållande till påverkan på energisystemet. Samtidigt ska möjligheterna att behålla och stärka reglernyttan beaktas.

Under hösten har arbetsgrupper formats som tar vidare arbetet med prioriterade åtgärder, som planerar och utför åtgärder enligt prioriteringslistan som publicerades i åtgärdsplanen i april 2018. 

Åtgärdsplanen finns tillgänglig här.