Fortum Charge & Drive frukostseminarium med BMW

Charge and Drive frukostseminarium

Den 19.3 hade vi ett frukostseminarium som samlade många aktörer inom elbilsbranschen och laddinfra. 

Tobias Henmark och Sofia Stadler talade om satsningen på High Power Charging (HPC) - en byggnation av laddstationer med hög effekt mellan Oslo - Stockholm - Helsingfors.

BMWs presschef Peter Maier föreläste om satsningar inom elektrifieringen av kommande bilar. BMWs fabrik i Leipzig drivs av 100 % förnybar energi och förbrukar i sin tur 50 % mindre energi. Vattenförbrukningen är sänkt med 70 % jämfört med BMWs andra fabriker. Detta tänk har lett till att BMW återkommande blit utnämnt till världens mest hållbara biltillverkare. 

Frukostseminarium Charge & Drive