Livscykelhantering av värdefulla och kritiska turbinmaskinerier med en servicepartner – Fallstudie BIR Avfallsenergi AS, Norge

År 2018 tecknade norska BIR Avfallsenergi AS (BIR) och Fortum eNext ett serviceavtal för turbiner och generatorer. Avtalet löper över åtta år. Åtagandet inkluderar att både göra större översyn och mindre inspektioner samt tillhandahållande av 24/7 support.

mountains and a lake

Fallbeskrivning

BIRs avfallskraftverk i Rådalen hanterar hushållsavfall och levererar fjärrvärme i Bergen. Anläggningen består av två fullständiga produktionslinjer, vardera med turbin och generator. När det var dags att förnya serviceavtalet för turbin och generator ville man hitta en totalleverantör och på så sätt spara både tid och pengar.

”Vi ville hitta en leverantör som kunde ta hand om hela kedjan, det vill säga service, underhåll och övervakning av produktionslinjerna samt ge oss support dygnet runt. En totallösning var det vi bedömde som mest ekonomiskt och dessutom ville vi ha färre leverantörer och kontrakt att förhålla oss till, över en lång tidshorisont. Det är mycket enklare med en enda partner på serviceområdet”, säger Kenneth Sörsdal, rådgivare i BIR AS.

Fortum eNext uppfyllde kundens krav med sin mest ekonomiska lösning, breda kompetens och egna erfarenhet av energiproduktion. År 2018 tecknade norska BIR Avfallsenergi AS (BIR) ett långt serviceavtal över åtta år med Fortum eNext. Åtagandet inkluderar både att göra större översyn och mindre inspektioner (major och minor overhaul) samt 24/7-support året runt.

BIR Rådalen

Hanterar 220 000 ton avfall om året
Två pannor som var och en kan bränna 14 ton per timme
Maxkapaciteten ut är 60 megawatt fjärrvärme och 8 megawatt elektricitet vintertid
Kontraktet undertecknades 2018
Projektet löper över 2018–2026
Leveransen omfattar ett serviceavtal för turbiner och generatorer inklusive både att göra större översyn och mindre inspektioner (major and minor overhaul) och support dygnet runt.

New contract

Vill du veta mer? Ta del av den utförligare fallbeskrivningen.

Läs mer om detta
Turbine generator

Långa samarbeten sparar både tid och pengar.

Läs mer om våra långa serviceavtal (på engelska).

Kontakta vår specialist för mer information

Ville Holmström

General Manager, LTSA
Tel: +358 50 453 4817
ville [punktum] holmstrom [snabel-a] fortum [punktum] com